Home » , , » Elektrik Enerjisi Nedir?

Elektrik Enerjisi Nedir?

Elektrik Enerjisi Nedir? Ne İşe Yarar?


Enerji, bir kuvvet bir nesneyi hareket ettirdiğinde iş yapma becerisidir. Elektrik enerjisi, elektrik potansiyel enerjisinden gelen enerjidir. Bu enerji pozitif ve negatif parçacıkların veya elektriğin hareketi ile üretilir. Elektrik enerjisi kaynağından ayrıldıktan sonra, anında farklı bir enerjiye dönüştürülür. Her gün enerjiye ihtiyacımız var ve kullanıyoruz enerji tüm farklı şekillerde mevcut. Elektrik enerjisi, elektrik alanı içinde yüklü parçacıklarda depolanan enerjidir. Elektrik alanları, yüklü bir parçacığı çevreleyen bölgelerdir. Başka bir deyişle, yüklü parçacıklar, alan içindeki diğer yüklü parçacıklara kuvvet uygulayan elektrik alanları oluşturur. Elektrik alan kuvveti yüklü partiküle uygular ve böylece hareket etmesini sağlar. Başka bir deyişle, iş yapar.

Elektrik enerjisi ya potansiyel enerji ya da kinetik enerji olabilir. Ancak genellikle yüklü parçacıkların ya da elektrik alanlarının göreceli konumları nedeniyle depolanan enerji olan potansiyel enerji olarak görülür. Yüklü parçacıkların bir tel veya başka bir ortamdan hareketi akım veya elektrik olarak adlandırılır. Bir nesne üzerindeki pozitif ve negatif yüklerin dengesizliğinden veya ayrılmasından kaynaklanan statik elektrik de vardır. Statik elektrik, bir elektrik potansiyeli enerjisidir. Yeterli yük oluşursa, elektrik enerjisi elektriksel kinetik enerjiye sahip bir kıvılcım (veya hatta yıldırım) oluşturacak şekilde deşarj edilebilir.

Elektrik Enerjisi
Elektrik Enerjisi Nedir?

Elektrik Enerjisi Nasıl Çalışır?

İngiliz bilim adamı Michael Faraday, 1820'lerin başlarında bir elektrik üretme ortalamasını keşfetti. Bir mıknatısın kutupları arasında bir iletken metal veya bir disk parçası taşıdı. Temel prensip, bakır teldeki elektronların serbestçe hareket etmesidir. Her elektron negatif elektrik yükü taşır.
Hareketleri elektron ve pozitif yükler ( protonlar ve pozitif yüklü iyonlar gibi) ile elektron ve benzeri yükler (diğer elektronlar ve negatif yüklü iyonlar gibi) arasındaki itici güçler arasındaki çekici güçler tarafından yönetilir. Başka bir deyişle, yüklü bir parçacığı çevreleyen elektrik alanı, diğer yüklü parçacıklar üzerinde bir kuvvet uygulayarak hareket etmesine ve dolayısıyla iş yapmasına neden olur. Çekilen iki çekirdekli parçacığı birbirinden uzaklaştırmak için kuvvet uygulanmalıdır.
Herhangi bir yüklü parçacık, elektronlar, protonlar, atomik nükleuslar, katyonlar (pozitif yüklü iyonlar) ve anyonlar (negatif yüklü iyonlar), pozitronlar (elektronlara eşdeğer bir antimadde) ve benzeri dahil olmak üzere elektrik enerjisi üretmeye katılabilir.

Elektrik Enerjisi Örnekleri

Elektrik enerjisi, örneğin bir ampulü yakmak veya bilgisayarı çalıştırmak için kullanılan duvar akımı gibi, elektrik potansiyel enerjisinden dönüştürülen enerjidir. Bu potansiyel enerji başka bir enerji türüne (ısı, ışık, mekanik enerji vb.) Dönüştürülür. Bir elektrik sistemi için, tellerdeki elektronların hareketi, akım ve elektrik potansiyelini üretir.

Bir batarya başka bir elektrik enerjisi kaynağıdır, çünkü elektrik yükleri bir metaldeki elektronlar yerine bir çözelti içinde iyonlar olabilir.

Biyolojik sistemler de elektrik enerjisini kullanır. Örneğin, hidrojen iyonları, elektronlar veya metal iyonları, bir zarın diğer tarafına göre daha konsantre olabilir, sinir uyarılarını iletmek, kasları hareket ettirmek ve materyalleri taşımak için kullanılabilen bir elektrik potansiyeli oluşturur.

Elektrik Enerjisi Özellikleri

 • Nesnelerde elektrik enerjisinin çoğu biçimi, kullanıldığında telle sınırlandırılmalıdır.
 • Yıldırım, doğada bulunan elektrik enerjisinin bir örneğidir.
 • Elektrik ne yenilenebilir ne de yenilenemez bir enerji kaynağı olmakla birlikte, genellikle yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklardan gelmektedir.
 • Elektrik, yüzyıllar boyunca olmuştur.
 • Statik elektrik, bir nesneden gelen elektronlar başka bir nesneye atladığında meydana gelir.
 • Elektrik enerjisi ikincil bir enerji kaynağı olarak düşünülür, çünkü başka bir enerji biçiminden gelmek zorundadır.
 • Elektrik enerjisi en çok kullanılan enerji biçimidir.
 • Elektrik enerjisinin kullanılması için, bir iletken aracılığıyla hareket etmelidir.
 • Elektrik enerjisi üreten elektrik santralleri aslında diğer enerji türlerini elektrik olarak değiştirir.
 • Bir maddedeki elektronlar metal tel gibi bir iletken boyunca geçirildiğinde elektrik oluşur.
 • Su, rüzgar ve fosil yakıtlar tüm elektrik enerjisi kaynaklarıdır.
 • Elektrik enerjisinde iki tür elektriksel yük pozitif ve negatiftir.
 • Bir nesne daha fazla elektron içeriyorsa veya parçacıkları negatif yüklerse, negatif yüklü bir nesne olduğu söylenir.
 • İki yüklü nesne birbirine yaklaştığında, birbirlerine elektrik enerjisi üreten ya çeker ya da püskürtülür.
 • Çoğu zaman, elektrik enerjisi, enerjinin ya da enerjinin aktığı hız olarak görülür.
0 comments:

Yorum Gönder