Home » , , » Su Döngüsü Nedir?

Su Döngüsü Nedir?

Su Döngüsü 


Su molekülleri, güneş enerjisi ve yer çekiminin etkisiyle litosfer, atmosfer ve  hidrosfer arasında hareket etmesi sonucu meydana gelen büyük sisteme su döngüsü denir. Okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları  ve atmosfer ekosferdeki su kaynaklarını oluşturur Yeryüzündeki sular buharlaşarak nemi, nem de bulutlan oluşturur. Bulutlar uygun şartlan bulduğunda yeryüzüne yağış kar, yağmur ve dolu vb. bırakır.

Bu yağışların yeryüzüne düşmesiyle yüzeysel akış ile okyanuslara ve denizlere, toprağa sızmasıyla yer altı sularına karışır. Bu su çeşitli katmanlarda depolanır. Bir yağmur damlası bir çok kez buharlaşır. Yağmur kar gibi olaylarla yeryüzüne tekrar geri döner. Bu şekilde su yeryüzü ile kara arasında hareket eder.

Su döngüsünün yeryüzündeki canlı cansız  tüm varlıklar için önemli bir yeri vardır. Örneğin; iklim olaylarının oluşabilmesi için su buharına veya bitkilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için  suya ihtiyaçtan vardır.


Su döngüsünde;

Buharlaşma: Suyun sıvı halden gaz veya buhar haline dönüşmesidir. Atmosferdeki nemin büyük çoğunluğu bu yolla sağlanır. (Yaklaşık %90)

Terleme: Bitkilerin yapraklarındaki ve hayvanların vücutlarındaki suların terleme yoluyla atmosfere bıraktıkları nemdir. (Atmosferdeki nemin yaklaşık %10'u bu yolla sağlanır.)

Yoğuşma: Havadaki su buharının sıvı hale geçmesidir. Bulutlar yoğuşma ile olur.

Yağış: Havadaki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan su damlacıklarının (sıvı) ya da buz kristallerinin yer çekiminin etkisiyle yere düşmesidir.

Yüzey akışı Kar buz erimeleri yağışlar sonucu oluşan su ve bazı kaynakların eğim doğrultusunda akışıdır. Karalar üzerine düşen yağışların  büyük bir bölümü akarsularla okyanuslara karışır. Yeraltı suları Topraktan yer altına sızan suların yer altında oluşturduğu kanallar aracılığı ile akışa geçmesidir

Madde döngüleri hakkında bilgi almak için Madde Döngüleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.0 comments:

Yorum Gönder