Home » , » Tenkit Nedir?

Tenkit Nedir?

Tenkit Nedir?


Tenkit Nedir: Bir sanatçının, düşünce veya sanat eserinin iyi ya da kötü yönlerinin ortaya koyulması için yazılan yazılardır.

Eleştiri okuyucuyla eser arasında bir köprü görevi üstlendiği için eleştiride açıklamaya ve değerlendirmeye önem verilir.

İyi bir eleştiri nesnel olan eleştiridir, bu yüzden eleştirilerde nesnelliğe önem verilir.
Avrupa’da Boielau, Saint Beuve; Türk edebiyatında Hüseyin Cahit, Cenap Şehabettin, Nurullah Ataç önemli eleştirmenlerdendir.

Eleştiri Hakkında Bilgi
Eleştiri Nedir?

Edebiyatımızda eleştiri kültürü Divan edebiyatındaki tezkirelere dayanır. En iyi örnekleri 16. yüzyılda Latifi’nin yazdığı tezkirede görülmektedir.

Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk eleştiri Namık Kemal’in 1866’da yazıp Tasvir-i Efkar gazetesinde yayımladığı “Lisan-ı Osmani’nin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazat-ı Şamildir” adlı yazısıdır.


Ziya Paşa’nın 1868’de yazdığı “ Şiir ve İnşa” makalesi de edebiyatımızdaki önemli eleştirilerdendir.


0 comments:

Yorum Gönder