Home » , » Biyolojinin Konusu

Biyolojinin Konusu

Biyolojinin Konusu Nedir?


Biyolojinin konusu çok çeşitlidir. Biyoloji, tüm canlıların yapısını, gelişmesini, evrimini ve çevre ile olan ilişkisini inceler. Eski Yunanca'daki “Bios” (canlı) ve “logos" (bilim) kelimelerinden oluşmuştur,

Temel bir bilim olan biyoloji: canlı doğa ile ilgili her konuyu içerir. Örneğin; biyolojik savaş, insan sağlığı için zararlı olan pestisidleri kullanmadan zararlı canlıyı zararsız bir canlı ile yok etmeye ya da zararlı canlının sayısını zararsız bir seviyede tutmaya dayanır. Yine günümüzde birçok hastalığın nedenlerinin araştırılması, tarımsal ürünlerin geliştirilmesi, nüfus artışı, çevre kirlenmesi, yaban hayatı gibi güncel birçok konunun temelinde biyolojinin kural ve ilkeleri bulunmaktadır. Biyolojinin konusu için bu konular dışında birçok örnek verilebilir.

Biyolojinin Konusu Nedir?
Biyolojinin Konusu

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bilimin sonu yoktur. Doğadan yararlanmanın da sonu yoktur. O halde, canlı var oldukça biyolojide var olacaktır.


0 comments:

Yorum Gönder