Home » , » Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri Nedir?


Güzel sanatlar içinde edebiyatın yeri aşağıda detaylı anlatılmıştır.

Güzel sanat; bir duygu, tasarı, güzellik gibi durumların anlatılmasında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatımın sonucudur. Ortaya çıkan üstün ürüne sanat eseri denir. İşte edebiyat sanatın bir dalı olarak; İnsan etkinliklerinin temelinde yer alır, ilgi alanına giren şeyleri hayal gücünü de kullanarak yeniden kurgular, insanlara oluşturduğu yapıtlarıyla birşeyler çağrıştırır, sezdirir; bireysel olarak dönemin kültür birikimine, anlayışına göre şekillenir; her an değişen, gelişen, genişleyen niteliklere sahiptir.


0 comments:

Yorum Gönder