Home » , , » Edebiyat - Psikoloji | Felsefe İlişkisi

Edebiyat - Psikoloji | Felsefe İlişkisi

Edebiyat - Psikoloji İlişkisi 


Psikoloji ruh bilimidir.  Edebi metni oluşturan kişinin de edebi metinlerdeki kahramanların da psikolojisi vardır. Bu psikolojik durumlara dikkat edilmeden edebi yapıt tam olarak anlaşılamaz. Herhangi bir yazınsal üründe, kişilerin kişiliklerini belirleyen duyuş, düşünüş, davranış biçimleri ve ruhsal çözümlemeler psikolojiden yararlanılarak oluşturulur.


Edebiyat - Felsefe ilişkisi: Felsefe, dünya görüşünün dile getirilmesidir. Her edebi metnin arkasında bir düşüncenin, bir dünya görüşünü bulunması doğaldır. Edebi metnin bir felsefesi bulunmazsa eser bir yönüyle eksik kalacak ve eserde bütünlük oluşturulamayacaktır. Edebiyat bu birimlerle olan ilişkisini kendine özgü yöntemlerle yorumlayarak kurmaca bir dünya oluşturur.


0 comments:

Yorum Gönder