Home » , » Karışım ile Bileşik Arasındaki Farklar

Karışım ile Bileşik Arasındaki Farklar

Karışım ile Bileşik Arasındaki Farklar Nelerdir?


  • Bileşiklerin formülleri olduğu halde karışımların formülleri yoktur.
  • Bileşiği oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri değişirken, karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özellikleri değişmez.
  • Bileşiğin oluşması kimyasal bir olay olduğundan ayrışması da kimyasal yollarla gerçekleşir.
  • Karışımın oluşumu fiziksel bir olay olduğundan ayrıştırılması da fiziksel yollarla gerçekleşir.
  • Bileşiklerin belirli basınçta erime ve kaynama noktaları ile belirli sıcaklık ve basınçta yoğunlukları sabit olduğu halde, karışımların bu değerleri bileşenlerinin oranına göre değişir.
  • Bileşiği oluşturan maddeler belirli oranlarda birleştiği halde, karışımı oluşturan maddeler her oranda karışabilirler.
0 comments:

Yorum Gönder