Home » , , » Elektrik İletkenliğine Göre Çözeltiler

Elektrik İletkenliğine Göre Çözeltiler

Çözeltilerin Elektrik İletkenliğine Göre Sınıflandırılması


Elektrik İletkenliğine Göre Çözeltiler, Elektrik İletkenliğine Göre Çözeltiler Nasıl Sınıflandırılır?

Bazı maddeler suda çok çözündüğü halde, bazıları az çözünür; bazıları ise pratikte çözünmez kabul edilir.

Çözünme sırasında bazı maddeler iyonlarına ayrışırken, bazı maddeler moleküler şeklinde çözünür.

Suda çözündüğünde iyonlarına ayrışan maddelerin çözeltisi elektrik akımını iletir. Elektrik iletkenliği çözeltideki iyon derişimi ile doğru orantılıdır. Bu tür çözeltilere elektrolit çözeltiler denir.

Örneğin; tuzların, bazların ve asitlerin sulu çözeltileri iyonların hareketi ile elektrik akımını ilettiklerinden, bu iletkenlik kimyasaldır.

Çözeltideki pozitif iyonlar elektrik alanının etkisi ile negatif elektrota doğru, negatif iyonlar da pozitif elektrota doğru hareket ederek elektrotlar arasında elektrik akımını taşırlar. İyonik bir maddenin bir çözücüde iyonlarına ayrışmasına iyonlaşma denir.

Şeker, alkol gibi maddeler suda moleküler çözündüğünden elektrik akımını iletmezler. Bu tür çözeltilere elektrolit olmayan çözelti denir. Bir maddenin çözünmesiyle, iyonlarına ayrışması farklı kavramlardır. Şeker ve tuz suda çözündüklerinde tuz iyonlarına ayrışırken, şeker iyonlarına ayrışmamaktadır.


Şeker suda molekül halinde çözünür. Bu nedenle, ortamda iyon olmadığı için şekerli su çözeltisi elektrik akımını iletmez.


0 comments:

Yorum Gönder