Home » , » Çözücü ve Çözünen Maddenin Cinsi ve Çözünürlüğe Etkileri

Çözücü ve Çözünen Maddenin Cinsi ve Çözünürlüğe Etkileri

Çözücü ve Çözünen Maddenin Cinsi


Bir çözücüde farklı maddeler ya da bir madde farklı çözücülerde çözünürse, çözünürlüğü farklı
olur. Çünkü kimyada benzer benzeri iyi çözer kuralına göre, bir çözücü molekül yapısı ve elektriksel özellikleri bakımından kendisine benzeyen maddeleri iyi çözer.

Örneğin; su polar bir çözücü olduğundan polar maddeleri (asit, baz, tuz, alkol...) iyi çözer; apolar yapıdaki benzin, N2, O2, benzen, alkanları ise çözemez.

Benzinde ise, yağlar, eter ve karbontetraklorür iyi çözünür.

Tinerde yağlı boyalar iyi çözünür.0 comments:

Yorum Gönder