Home » , » Harita ve Ölçek

Harita ve Ölçek

Harita ve Ölçek Hakkında Bilgi


Harita ve Ölçek, Harita ve Ölçek Hakkında Bilgi

Harita: Yeryüzünün tümünün veya bir bölümünün kuşbakışı görünümünün, belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek kağıt üzerine aktarılmasıdır. Harita bin yıllardır insanlar tarafından kullanılan, oldukça kullanışlı bir araçtır. Harita doğal ve beşeri olayların gösteriminde kullanılır. Haritacılıkla ilgilenen bilim dalı ise “Kartografya” dır.

Geçmişte insanlar yalnızca yeryüzünde yaptıkları gözlemlerle basit krokiler çizmekteydiler. Bu dönemlerde dünyanın düz olduğu sanılmaktaydı. Örneğin; gözlemlerden yararlanılarak çizilmiş haritaların en güzel örneklerinden birisi Piri Reis haritasıdır. 19.yüzyıldan itibaren havadan yapılan hassas ölçmelerin başlamasıyla haritacılık çağ atladı ve havadan çizilmiş modern haritalar yani “Fotogrametri” kavramı ortaya çıktı.

Her ne kadar modern yöntemler İzlense de dünyanın şeklinin tam bir küre olmaması, haritalarda hatalara sebep olmaktaydı. Bunu önlemek için projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri ortaya çıkmıştır. Projeksiyonlar haritanın çizim amacına göre seçilirler. Kimi projeksiyonlar alan kimileri açı veya uzunluk korur. Her ne kadar teknoloji gelişmiş ve hata payı azaltılmışsa da, haritalardaki hatalar dünyanın şeklinden dolayı varlığını sürdürmektedir.


0 comments:

Yorum Gönder