Home » , , » I. MURAT (HÜDAVENDİGAR) (1362-1389)

I. MURAT (HÜDAVENDİGAR) (1362-1389)

I. Murat Dönemi (1362-1389)


1. Murat Hüdavendigar Hakkında Bilgi

Başa geçer geçmez kardeşlerinin isyanını bastırdı.

Bir ara Osmanlı'nın elinden çıkan Ankara geri alındı. Ahiler Beyliği’ne son verildi.

1363 Sazlıdere Savaşı'nda Bizanslılar yenilgiye uğratılarak Edirne alındı. Böylelikle Balkanlarla (Sırp, Bulgar) Bizans'ın bağlantısı kesildi. Edirne Balkanlarda üs olarak kullanıldı.

 1364 Sırpsındığı (I. Meriç) Savaşı- Osmanlıların Edirne'yi alması üzerine Türkleri Rumeli’den atmak isteyen Macar, Sırp, Bulgar, Ulah (Eflak) ve Bosnalılardan oluşan Haçlılar, Edirne üzerine harekete geçti. Fakat savaş Osmanlıların başarısı ile sonuçlandı.

  • Balkanlardaki yerleşme ve ilerleme hızlandı.
  • Macarlar ilk kez Türklerle savaştı ve yenildiler.
  • Bulgaristan, Osmanlı himayesine girdi
  • Edirne başkent yapıldı.
  • Osmanlıların Rumeli’ye geçtikten sonra Haçlılarla yaptıkları ilk savaştır.

1371 - Çirmen (II. Meriç ) Savaşı- Sırplarla Osmanlılar arasında gerçekleşti. Osmanlıların galibiyeti sonucunda Batı Trakya ve Makedonya'nın bir bölümü alındı.

Germiyanoğullarından (Yıldırım Beyazıt ile Germiyanoğlu'nun kızı evlendi) çeyiz olarak Tavşanlı, Simav, Emet tarafları alındı (1381)

1382'de Hamitoğullarından Yalvaç, Seydişehir, Akşehir ve Beyşehir satın alındı.

Osmanlı Devleti Beylikleri fetih, çeyiz ve satın alma yoluyla kendine bağlayarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalıştı.

1385'te Arnavutluk akınları için gerekli olan Manastır, Niş ve Bulgaristan'da tutunabilmek için gerekli olan Sofya alındı.

Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey ile Osmanlılar savaştı, Karamanoğlu Ali Bey sonradan af diledi ve bağışlandı (1387)

Osmanlılar Anadolu ile uğraşırken Sırp ve Bosna kuvvetleri; Osmanlı ordusunu Morava Nehri yakınlarındaki Ploşnik denilen yerde yenilgiye uğrattılar (1388)

Osmanlının Haçlılara karşı ilk yenilgisidir.

1389 I. Kosova Savaşı- Ploşnik galibiyeti ile Türkleri Balkanlardan atma düşüncesine tekrar sahip olan Sırp, Bosna, Macar, Eflak, Hırvat, Leh ve Çek kuvvetleri harekete geçti. Kosova Ovası'nda Osmanlılar galip geldi. Böylelikle Türklerin Balkanlardaki egemenliği sağlamlaştı. (Kesin yerleşme 1448 II. Kosova Savaşı)

Not: XI. Yüzyılda başlayan Haçlı Seferlerinin amaçlarından birisi de Türkleri Anadolu'dan atmaktı. XIV. Yüzyıldan sonra ise amaç, Türkleri Balkanlardan atmaktı.

İkta sistemi kuruldu (Tımar)

1363'de Yeniçeri ocağı kuruldu. (Devşirme sistemine göre kurulmuştur.)

Not: Yeniçeri ocağı bu dönemde kuruldu; III. Murat döneminde bozuldu; II. Mahmut Döneminde kaldırıldı (1826)

Topçu Ocağı kuruldu. (İlk top I. Kosova Savaşı'nda kullanıldı)

İlk maliye örgütü kuruldu.

Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. (Merkezi Manastır)

Nedeni: Sınırların çok çabuk genişlemesi

Adalet kurumu, Kadılık oluşturuldu.

Devşirme sistemi uygulanmaya başlandı.

Bu sistem sayesinde zeki ve yetenekli devşirmeler Osmanlı yönetiminde üst düzeylere getirilerek yararlanıldı.

Savunmada sürekli ve düzenli bir askeri güç oluşturuldu.

I. Murat "Sultan" ünvanını kullanan ilk Osmanlı hükümdarı oldu.

Şehzadelerin sancaklara gönderilmesine bu dönemde başlandı.


0 comments:

Yorum Gönder