Home » , , , » I. BAYEZIT (YILDIRIM) (1389-1402)

I. BAYEZIT (YILDIRIM) (1389-1402)

1. Beyazıt (Yıldırım) Dönemi


Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları, Kadı Burhaneddin Beyliği, Aydınoğullarını, Hamitoğulları, Eratna Beyliği, Candaroğulları Osmanlı topraklarına katıldı ve Karaman oğulları'nı vergiye bağlayıp ilk kez Anadolu birliği büyük ölçüde sağlandı. (1402 Ankara Savaşı İle bozuldu.)

İstanbul'un Kuşatılması (1391-1396)

Anadolu yakasına Anadoluhisarı'nı yaptırdı ve İstanbul'u Osmanlı tarihinde İlk, kez kuşattı. Fakat İstanbul'un deniz ve kara yoluyla Avrupa'dan yardım alması Güçlü surları aşabilecek silahların (topların) olmaması 

Niğbolu'da birleşik Avrupa ordusunun İstanbul'un kurtarılması İçin toplanmaları nedeniyle
1396'da ilk kuşatma kaldırıldı.

1396 Niğbolu Savaşı: İstanbul'un kurtarılması ve Türklerin Balkanlardan atılması amacıyla
Haçlılar harekete geçti. Osmanlılar Bosna ve Eflak'ı himayesine aldı.

Bulgaristan tamamen Osmanlıya katıldı. Bu savaşla Yıldırım'ın beylikler üzerindeki nüfuzu arttı ve Abbasi Halifesi Yıldırım'a "Rum Diyarının Sultanı" ünvanını verdi.

İstanbul'un 2. Kez Kuşatılması (1397)


Anadolu beylikleriyle savaşların sürmesi

Doğu 'da Timur tehlikesinin belirmesi

Osmanlının yeterli silahlara sahip olmaması

Saraydaki Hristiyan danışmanların büyük bir Haçlı Seferinin düzenleneceğini ileri sürmeleri sonucu ikinci kuşatma da kaldırıldı. (1401)

Bizans'ın isteği ile Osmanlılarla barış yapılmıştır;

İstanbul'da bir camii ve Türk mahallesi kurulacaktı.

Türk tüccarların İstanbul'a serbestçe girip çıkmaları sağlanacaktı.

İstanbul'da Türk davalarına bakacak bir kadı bulunacaktı.

Bizans vergi ödeyecektir. (Bizansla yapılan ilk yazılı antlaşmadır). Osmanlı bu antlaşma ile Bizans'la olan sınırlarını güvence altına aldı.

Beylerbeyliği sayısı Anadolu Beylerbeyliği'nin de eklenmesiyle ikiye çıktı, (Anadolu ve Rumeli)


Ankara Savaşı -1402

Nedenleri:

Yıldırım Bayezıt ile Timur'un Türk-İslam egemenliğini ele geçirme düşüncesi (Temel neden)
Timur'dan kaçan Bağdat hükümdarı Ahmet Celayir ile Karakoyunlu lideri Kara Yusufun Osmanlı'ya sığınması.

Anadolu beylerinin topraklarını Osmanlı'dan geri alabilmek için Timur'a başvurması

Timur'un Doğu Anadolu'daki Kara Tatarları kışkırtması ve Sivas'ı alması, yakıp, yıkması

Yıldırım Beyazıt'ın Erzincan ve Kemah'ı alması (Buralar Timur'un egemenliğini ve korumasını kabul eden Mutahharten Bey'in denetimindeydi)

Timur’un doğuda yapacağı fetihlerden dolayı batıda güçlü bir devlet bırakmak istememesi

Çubuk Ovasındaki Savaşı;

Timur'un iyi donamlı bir orduyu sahip olması

Osmanlı safındaki Sırp kuvvetleri ve Şehzade askerlerinin savaş alanlarını terketmesi

Kara Tatarların ve Beylik askerlerinin Timur'un safına geçmesiyle savaştan Osmanlılar yenik ayrıldılar.

Sonuçları:

Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.

Anadolu Selçuklu beylikleri topraklarını geri aldılar, böylelikle Anadolu Türk birliği bozuldu.

Fetret devri başladı. (Fasıla-ı Saltanat; Taht kavgalarıyla geçen bunalım dönemi)

Balkanlardan bazı yerler kaybedildi. (Mora, Makedonya ve Teselya Bizans'a bırakıldı)

Balkanlarda Türk ilerleyişi bir süre durdu

İstanbul'un fethi (Bizans'ın yıkılışı) gecikti.

Sağlam bir devlet örgütü, sağlıklı politika ve adaletli yönetim sayesinde Rumeli'deki fazla bir toprak kaybı olmadı. Ayrıca Yüzyıl Savaşları nedeniyle (1337-1453) Avrupalıların Osmanlılar üzerine seferlere çıkamaması da etkilidir.

 FETRET DEVRİ (1402-1413)

1- İsa Çelebi - Balıkesir
2- Emir Süleyman - Edime
3- Musa Çelebi - Bursa
4- Mehmet Çelebi, Amasya'yı merkez olarak seçmişler ve aralarındaki mücadeleleri Bizans ve Sırpların da desteğini alan I. Mehmet kazanmıştır.

Mustafa Çelebi Semerkant'da Timur'un elinde esir olduğu, Kasım Çelebi’de küçük yaşta olduğu için mücadelelere katılamamıştır.

Osmanlının genişlemesi bu dönemde durmuştur.


0 comments:

Yorum Gönder