Home » , » Osmanlı - Venedik İlişkileri Özet

Osmanlı - Venedik İlişkileri Özet

Osmanlı - Venedik İlişkileri


Osmanlı Devleti, Prut’ta kazandığı başarıdan sonra Venedik üzerine yoğunlaştı.

XVIII. yüzyıl başlarında, 

  • Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği Mora Yarımadası’nı geri almak istemesi
  • Venediklilerin, Karadağlıları Osmanlılara karşı isyana kışkırtmaları
  • Mora halkının, Ortodokslara baskı yapan Venediklilere karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi
  • Venedik’in, Akdeniz’deki Osmanlı gemilerine zarar vermesi


Osmanlı İmparatorluğu ile Venedikliler arasında savaşların başlamasında etkili olmuştur.

Osmanlı Devleti, Venediklilere savaş açarak 100 gün kadar süren sefer sonrasında Mora Yarımadası’nı ele geçirmiştir (1715).


0 comments:

Yorum Gönder