Home » , , » 18. yy Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

18. yy Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası

Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası


Üç kıtaya yayılan Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyılda her alanda güçlenmekte olan Avrupa devletleri karşısında ekonomik, askeri ve sosyal yönlerden gerileme sürecine girdi.

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyıl sonlarından itibaren,

  • Geniş toprak parçalarını kaybetmesi
  • Avrupa'daki etkinliğinin azalmaya başlaması
  • Osmanlı Devleti’ne sınırı olan veya çıkarları çatışan Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı ittifaklar kurması 

gibi gelişmeler siyasal yönden ve sınırlar bakımından gerilemesine neden olmuştur.


Osmanlı Devleti; XVIII. yüzyılda Rusya ve Avusturya ile yaptığı savaşlarda toprak kayıplarının yanında ekonomik ve siyasi kayıplara da uğradı. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakan başka bir gelişme de uzun zamandan beri yardım edip koruduğu Fransa’nın topraklarına saldırması oldu.

Osmanlı Devleti bu gelişmeler üzerine XVIII. yüzyılda,

  • Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla kaybettiği toprakları geri alma
  • Avrupa devletleri arasındaki rekabet ve mücadelelerden yararlanarak devletin toprak bütünlüğünü koruma 
  • Devletin geleceği için dünyanın değişen ve gelişen şartlarına göre ıslahatlar yaparak bozulan kurumlarını Avrupa’daki gelişmelere göre düzenleme politikalarını izlemiştir.Osmanlı Devleti bu dönemde batıda Rusya, Avusturya ve Venedik; doğuda ise İran ile mücadele etmiştir. Ancak bu mücadelelerde kaybedilen topraklar büyük ölçüde geri alınamamış hatta yeni topraklar kaybedilmiştir.


0 comments:

Yorum Gönder