Home » , » İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması (1700)

İstanbul Antlaşması


Karlofça görüşmeleri sonunda Rus elçisi imza yetkisi olmadığını ileri sürerek antlaşmayı imzalamadı. Rusların amacı savaşın bir süre daha devam etmesini sağlayarak yeni kazançlar elde etmekti. Ancak savaşın devam etmeyeceği anlaşılınca Ruslarla 1700 yılında İstanbul Antlaşması imzalandı.

İstanbul Antlaşması’na göre;

  • Azak kalesi Rusya’ya bırakıldı.
  • Rusya, İstanbul’da elçi bulundurabilecekti.
  • Rus Hristiyanları kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebileceklerdi.


Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarının Sonuçları

  • Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’daki ilerleyişi sona ermiş, geri çekilişi başlamıştır.
  • Avrupalılar Osmanlılara karşı savunmadan saldırıya geçmişlerdir.
  • Osmanlı Devleti ilk defa büyük çapta toprak kaybına uğramıştır.
  • Duraklama Devri sona ermiş, Gerileme Devri başlamıştır.
  • Rusya, Karadeniz’e çıkma ve Osmanlı politikalarını yakından izleme imkanı elde etmiştir.
  • Osmanlı Devleti’nin Orta Avrupa egemenliği sona ermiştir.
0 comments:

Yorum Gönder