Home » , , » 17. Yüzyılda Osmanlıda Bilim, Sanat, Edebiyat

17. Yüzyılda Osmanlıda Bilim, Sanat, Edebiyat

18. Yüzyılda Osmanlı


Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda Avrupa’da görülen bilim ve sanat alanındaki gelişmelere ayak uyduramamıştır. Buna rağmen bu yüzyılda bazı önemli eserler ortaya konulmuştur.

XVII. yüzyılda özellikle mimari alanında önemli ilerleme sağlanmıştır. I. Ahmet döneminde yapılmış olan Sultan Ahmet Camii bu eserlerin içinde ayrı bir öneme sahiptir.

XVII. yüzyılda Osmanlı bilginleri matematik, tıp ve astronomi alanında çevirilere ve önceden yazılmış eserlerin açıklanmasına ağırlık vermişler edebiyat, tarih, müzik ve güzel sanatlar alanlarında yeni eserler ortaya koymuşlardır. Hat sanatında Hattat Hafız Osman’ın önemli eserleri vardır.


XVII. yüzyılda Evliya Çelebi ve Katip Çelebi gibi iki önemli seyyah yetişmiştir. Itri, Nef’i ve Karacaoğlan ise şiirleri ile tanınmışlardır.


0 comments:

Yorum Gönder