Home » , » Osmanlı Devleti Ekonomik Gelişmeler

Osmanlı Devleti Ekonomik Gelişmeler

EKONOMİK GELİŞMELER


Osmanlı ülkesinde halkın büyük bölümü kırsal alanlarda yaşadığından ekonomik faaliyetler büyük ölçüde tarıma dayalı olarak sürdürülmüştür. Bu nedenle toprakların boş kalmamasına, işlenmesine önem verilmiştir. Tımar sisteminin uygulanması ile üretim faaliyetlerinin süreklilik göstermesi sağlanmıştır.

Osmanlı Devleti’nde ekonomik faaliyetler halkın refahını sağlamak üzere düzenlenmiştir.

Bu amaçla,
  • İhtiyaç oranında üretim yapılmasına
  • Bölgelerin kendi kendilerine yeterli hale getirilmeye çalışılmasına (İstanbul gibi büyük şehirlere diğer bölgelerden ürünler getirilirdi.)
  • Üretim faaliyetlerinin halkın gereksinimlerini karşılayamaması durumunda dışarıdan satın alma yoluna gidilmesine
  • Üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasına ve korunmasına yönelik önlemlerin alınmasına özen gösterilmiştir.

Osmanlı Devleti tarım faaliyetlerinin yanında ticaret faaliyetlerine de önem vermiştir. Yükselme Dönemi’nde İpek ve Baharat Yollarını denetim altına almaya yönelik seferler yapılmıştır.

Osmanlılar ticaret faaliyetleri geliştirilmek için aşağıdaki önlemleri almışlardır:

Ticaret yolları üzerinde hanlar, kervansaraylar, imarethaneler, camiler, çeşmeler, hamamlar, köprüler kurarak ticaret ile uğraşanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmışlardır.

Ticaret yollarının güvenliğini tam olarak sağlamışlardır.

Güvenlik eksikliği nedeniyle zarara uğrayan tüccarların kayıplarını devlet hâzinesinden karşılamışlardır.

Yeni ticaret yolları yapmışlardır.

Osmanlılar döneminde ticaret faaliyetlerini desteklemek için bazı teşkilatlar oluşturulmuştur:

Derbentçiler: Ticaret yolları üzerindeki geçitlerin güvenliğini sağlamakla görevli teşkilattır.

Menzil Teşkilatı: Osmanlı topraklarından geçen yollarda posta ve haberleşme faaliyetlerinin hızlı ve güvenli yapılmasını sağlamakla görevli teşkilattır.

Mekkârî Taifesi: Ticaret yolları üzerinde taşımacılık faaliyetlerini yürütmüşlerdir.


XV. ve XVI. yüzyıllarda ipek ve Baharat Yolları üzerinden Osmanlı ülkesine gelen mallar, Osmanlı tüccarları tarafından Avrupa’ya götürülüyordu. Bu dönemde Osmanlı Devleti ticaretten sağladığı vergi gelirlerini artırmak için bazı Avrupa ülkelerine Osmanlı topraklarında ticaret yapabilme hakkı tanımıştır.


0 comments:

Yorum Gönder