Home » , » İstanbul’un Fethinin Sonuçları

İstanbul’un Fethinin Sonuçları

İstanbul’un Fethinin Sonuçları Nelerdir?


Türk Tarihi Açısından Sonuçları


Osmanlı Devleti’nin Anadolu ve Rumeli'deki toprakları birleşmiştir.

II. Mehmet, Fatih unvanını almıştır.

İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olmuştur.

Boğazlar, Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiş, İpek Yolu ile Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yolların denetimi Osmanlılara geçmiştir.

Fener Patrikhanesi'nin Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla Osmanlı padişahları Ortodoksların koruyucusu durumuna gelmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri sona ermiş, Yükselme Devri başlamıştır.

Dünya Tarihi Açısından Sonuçları


Çin ve Orta Asya’dan gelen ticaret yolları Osmanlıların denetimine girmiştir. Ticaret yollarının Osmanlıların eline geçmesi Avrupalıların doğu ülkelerine ulaşan yeni yollar aramalarına ve Coğrafi Keşiflerin başlamasına neden olmuştur.

Top tekniğinin gelişmesi sonucunda İstanbul’un fethedilmesi, şehirleri çevreleyen surların ne kadar sağlam olursa olsun yıkılabileceğini ortaya koymuştur. Bu durum Avrupa’da feodalitenin (derebeyliklerin) yıkılmasında ve merkeziyetçi devletlerin kurulmasında etkili olmuştur.

İstanbul'dan İtalya’ya giden Bizanslı bilginler, burada Rönesans’ın başlamasında etkili olmuşlardır.

Orta Çağ sona ermiş, Yeni Çağ başlamıştır.


0 comments:

Yorum Gönder