Home » » 1. Kök Türk Devleti

1. Kök Türk Devleti

1. Kök Türk Devleti Hakkında Bilgi


I. Kök Türk Devleti, Bumin Kağan tarafından Avar hakimiyetine son verilerek Ötüken’de kurulmuştur (552). Tarihte Türk adını devlet adı olarak ilk kez Kök Türkler kullanmışlardır.
Bumin Kağan ülkeyi doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırarak yönetmiştir. Ülkenin batı bölümünü Bumin Kağan'a bağlı olarak kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir. Bu uygulamanın yapılmasında Türklerde, ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması ve yönetimin kolaylaştırılmak istenmesi etkili olmuştur.

Bumin Kağan’dan sonra tahta çıkan Mukan Kağan devlete en parlak dönemini yaşatmıştır. Bu dönemde Çin, Kök Türk üstünlüğünü kabul etmiştir.

Kök Türkler, İpek Yolu’na egemen olmak amacıyla Sasanilerle ittifak yaparak Akhunlar Devleti'ni yıkmışlardır. Daha sonra da ticaret yolları için Sasanilere karşı Bizans ile İttifak yapmışlardır.
Tapo Kağan döneminde devlet eski gücünü kaybetmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında Tapo Kağan’ın Maniheizmi kabul etmesi ve bu dinin yayılması için çalışması etkili olmuştur. Tapo Kağan’ın bu faaliyetleri ve Çin’e olan hayranlığı halkın ve Kök Türk ileri gelenlerinin tepkisini çekmiştir.


Tapo Kağan'ın ölümü üzerine Kurultay tarafından hükümdar seçilen İşbara Kağan döneminde Çin, Türkleri millî kimliklerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba harcamıştır.


0 comments:

Yorum Gönder