Home » , » Solunum Nedir?

Solunum Nedir?

Solunum Tanımı


Canlılık olaylarının diğer bir anlamda hayatın devamı sü­rekli enerji tüketimini gerektirir. Fotosentetik reaksiyonlar­la kazanılmış olan kimyasal bağ enerjisinin canlı organiz­malar tarafından sürekli bir şekilde kullanılabilmesi için, fotosentez ürünlerinin kademe kademe yıkılması gerekir Enerji verici biyolojik moleküllerin parçalanmasına so­lunum denir.

Solunum sadece basit bir gaz değişimi olmayıp, solunum reaksiyonlarının tümü bir oksidasyon redüksiyon olayları dizisi halindedir. Bu olaylarda organik moleküller oksitlene­rek CO2 verirken absorbe edilen oksijen de redüklenerek su molekülünü oluşturur.

Hücrelerde metabolizmanın devam ettirilebilmesi solunu­ma bağlıdır. Hücre solunumu canlı olan her hücrede ger­çekleşen zorunlu ve sürekli bir olaydır.


0 comments:

Yorum Gönder