Home » , , » Proteinler (Biyoloji)

Proteinler (Biyoloji)

PROTEİNLER 


Proteinler Hakkında Bilgi, Proteinlerin Özellikleri

Canlılarda dolayısıyla hücrelerde en bol bulunan makromoleküllerdir. Yapılarında C, H, O, N bulunur. Ayrıca P ve S de bulunabilir. Yapı taşları amino asitlerdir. Amino asitlerin peptit bağları ile birbirine bağlanmasıyla oluşurlar.

Amino asitlerin peptit bağı ile birbirine bağlanarak oluşturduğu düz yapıya primer yapı denir. Primer yapılı bir zincir hidrojen bağları ile bazı bölümlerinden bağ yaparsa bu yapıya sekonder yapı denir. Hidrojen bağları yanında kükürt bağlan da oluşursa tersiyer yapı adını alır Farklı tersiyer yapıların birleşmesiyle oluşan yapılara kuaterner yapı denir. Tersiyer yapıdaki hidrojen ve kükürt bağları yüksek sıcaklıkta bozulur. Bu olaya denaturasyon denir.

Proteinler Biyoloji
Bazı Proteinler

Proteinlerin Organizmadaki işlevleri

 • Enzimsel katalizleme
 • Taşıma ve depolama
 • Koordine hareketi sağlama
 • Bağışıklıkta rol oynama
 • Mekanik destek sağlama
 • Sinir impulslarının meydana getirilmesi ve iletilmesinde
 • Büyüme ve farklılaşmanın kontrolünde rol oynarlar.
 • Enerji verici olarak kullanılır. 


Amino Asitler

Canlılarda proteinlerin yapısına katılan aminoasitler 20 çeşittir. Bitkiler bütün aminoasit çeşitlerini üretirler. İnsanlarda 8 çeşidi üretilemeyip dışarıdan alınır. Bunlara temel (esansiyel) aminoasitler denir. Amino asitte çeşitliliği sağlayan radikal (değişken grup) gruptur 

Bir amino asidin karboksil ucu ile diğer bir amino asidin amino grubu birleşir 1 molekül su çıkar. Oluşan kimyasal bağa peptit bağı denir

İki aminoasitin peptit bağı ile bağlanması sonucu oluşan yapıya dipeptit, üç aminoasitin oluşturduğu yapıya tripeptit çok sayıda aminoasitin birleşmesinden oluşan yapıya da polipeptit denir.

Protein moleküllerini birbirinden farklı kılan;

 • Polipeptit zincirindeki aminoasit sayısı
 • Polipeptit zincirindeki aminoasit çeşidinin diziliş sırası
 • Polipeptit zincirindeki aminoasit çeşidinin sayısıdır
 • Tüm aminoasitlerin birbirine bağlanma biçimi aynıdır, protein çeşitliliğinde fark yaratmaz. Protein çeşitliliğini DNA'nın baz dizilişi, o canlının genleri tayin eder.

Canlılarda protein eksikliğine bağlı olarak

 • Ödem oluşur.
 • Kandaki osmotik basınç azalır. Bağışıklık sistemi zayıflar.
 • Yaralar geç iyileşir.
 • Alyuvar yapımında bozukluk görülür.
0 comments:

Yorum Gönder