Home » , » Marmara Bölgesi Yer Şekilleri

Marmara Bölgesi Yer Şekilleri

Marmara Bölgesinin Yer Şekilleri


Ortalama yükseltisi en az olan bölgemizdir. Bu nedenle Türkiye fiziki haritasında yeşil rengin en fazla kullanıldığı bölgedir.

Bölgede düzlükler geniş yer kaplamakla birlikte yüzey şekilleri çeşitlilik göstermektedir. Etkileri;
Tarım alanları geniş yer kaplamaktadır.(Bölgenin %30'u ekili - dikili alandır.)

Yerşekilleri sade olduğu için ulaşımın en fazla geliştiği bölge olmuştur.

Tarımda makineleşme çok yaygındır.

Eğim az olduğu için akarsuların akış hızının düşmesine bağlı olarak hidroelektrik potansiyellerinin düşmesine neden olmuştur.

Bölgenin yerşekillerinin sade olması gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkı ile gerçek sıcaklık ve indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkı azaltmıştır.

Bölgenin en yüksek dağı Güney Marmara Bölümü'nde bulunan Uludağ(2543m)dır.

Bölgede tektonik çöküntülerle oluşmuş çukur alanlarda akarsuların alüvyonlar biriktirdiği verimli ovalar bulunmaktadır. Bu ovaların büyük bir kısmı Güney Marmara Bölümü’nde bulunmaktadır.

Balıkesir-Susurluk-Gönen
Karacabey - Bursa - İnegöl
Yenişehir - İzmit - İznik
Adapazarı ovaları bu şekilde oluşmuştur.

Jeolojik Zamân’da birer akarsu vadisi görünümünde olan İstanbul ve Çanakkale boğazları epirojenik hareketler sonucu çökmüşlerdir. Buraları suların doldurmasıyla birlikte bu boğazlarımız oluşmuştur. Dar ve derin olan bu vadilerin sular altında kalmasıyla oluşan bu kıyı tipine RİA kıyı tipi denilmektedir.

Marmara Denizi'nde yer alan Kapıdağ Adası dalgaların biriktirme yapması sonucu kara parçasına bağlanarak yarımada özelliği kazanmıştır. Adayı, kara parçasına bağlayan kordona tombolo denir.

Bölgenin belli başlı akarsuları; Meriç, Ergene, Susurluk ve Sakarya’dır.

Meriç: Kaynağını Bulgaristan’dan alan nehir Türkiye’ye girdikten sonra Türkiye - Yunanistan sınırını oluşturur. Meriç Nehri’nin bataklık alanlarında pirinç üretimi gerçekleştirilmektedir. Ege Denizi’ne dökülmektedir.

Ergene Çayı: Kaynağını kuzeyde Yıldız Dağları'ndan, güneyde Koru Dağları’ndan alır. Batıya doğru akan çay Meriç Nehri ile birleşir.

Susurluk Çayı: Simav Çayı’nın oluşturduğu susurluk çayı, Karacabey Ovası’nda Kuş(Manyas) ve Ulubat göllerinden çıkan akarsuları bünyesine katarak Marmara Denizi'ne dökülür.

Sakarya: Bölgenin olduğu kadar, Türkiye’nin de en uzun akarsularından biri olan Sakarya Nehri, bölge sınırları dışına taşan bir su toplama havzasına sahiptir.


0 comments:

Yorum Gönder