Home » , , , » Çevre Duyarlılığı

Çevre Duyarlılığı

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik


Çevre Duyarlılığı, Çevreyi Korumak İçin Neler Yapılabilir?

İnsan popülasyonunun büyüklüğü arttıkça etkinliklerimiz ve teknolojik yeteneklerimiz sayesinde, bir şekilde, ekosistemler üzerinde olumsuz etki etmekteyiz.

İnsan faaliyeti, sıklıkla besin döngülerine etki edip, besin maddelerinin biyosferin bir yerinde azalmasına diğer bir yerinde aşırı artmasına neden olabilir. Bu durum her iki alandaki kimyasal dengelerin bozulmasıyla sonuçlanabilir. İnsanlar doğadaki besin maddelerinin yer değişmesine neden oldukları gibi, birçoğu zehirli olan, tamamıyla yeni maddeleri de ekosistemlere ilave etmişlerdir. Sonuçta kimyasal madde döngülerinde değişimler meydana gelmiştir.

Örneğin, tarımın azot döngüsü üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Yoğun tarım baskısı altında bulunan bölgelerde, eninde sonunda, inorganik maddelerin doğal deposu tükenecektir. Bu yüzden gübre ilave edilir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan endüstriyel gübreler, petrolden gelmektedir. Ayrıca tarlayı sürme, alt üst etme ve karıştırma olayı organik madde ayrışım hızını artırır ve ürünler hasat edildiğinde kullanılabilir azotun ürünle birlikte ekosistemden uzaklaşmasını sağlar. Yaşayan bitkileri ortamdan uzaklaştırılan ekosistemler sadece uzaklaştırılan bitkilerin bünyesindeki azotu kaybetmekle kalmazlar, aynı zamanda ortamdaki nitratı alacak bitkiler olmadığı için topraktaki nitratlar sürekli ekosistemden dışarı sızmaya devam eder. Tarımsal ekosistemlerden yitirilen bu nitrat, endüstriyel gübrelerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu da topraktaki azot miktarını artırmaktadır. Topraktaki azotlu minerallerin artışı, yer altı sularındaki, tatlı su ve denizlerdeki hatta okyanuslardaki azot miktarının da artışına neden olur. Örneğin, Missisipi nehrindeki nitrat seviyesi 1965 yılından bu yana iki kattan fazla artmıştır.

Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik
Çevre Duyarlılığı

İnsan faaliyetleri karbondioksit döngüsünü de olumsuz etkilemektedir. Fosil yakıtların fazlasıyla tüketilmesi, ormanların yok edilip, ağaçların yakıt olarak kullanılması sonucu atmosferdeki karbondioksit miktarı artmıştır. Bu durum da beraberinde türlü sorunları getirmiştir.

Sonuçta ekosistemlerdeki madde döngüleri bir şekilde kesintiye uğramaktadır. Bunun sonunda da dengeler değişmekte, birçok problem ortaya çıkmaktadır. Bu problemlerden bazıları şunlardır: asit yağmurları, sera etkisi, küresel ısınma, atmosferdeki ozon tabakasının incelmesi vb.


Ekosistem Hizmetleri ve Sürdürülebilirlik

Ekosistemler insan için türlü hizmetler sunmaktadır. Aşağıda ekosistemlerin bizler için sunduğu hizmetlerden bazılarını görebiliriz.
  • Havanın ve suyun temizlenmesi
  • Tohumların yayılması
  • Aşırı iklim koşullarının yumuşatılması
  • Verimli toprakların üretilmesi ve korunması
  • Ultraviyole ışınlardan korunma
  • Kuraklıkların ve sel taşkınlarının şiddetinin azaltılması
  • Estetik güzelliğin sağlanması
  • Doğal düşmanlar tarafından tarımsal bir çok zararlının kontrolü
0 comments:

Yorum Gönder