Beşeri Sistemler

BEŞERİ SİSTEMLER


Yerleşme Coğrafyası

Yerleşme tiplerini, dağılışını, yerleşmede doğal olarak kullanılan malzemeleri, doğal çevrenin yerleşmeye etkisini inceler.

Nüfus Coğrafyası

Nüfus miktarını, dağılışını ve nüfus hareketlerine etki eden faktörleri inceler

Tarım Coğrafyası

Tarım faaliyetlerini,tarımın insan faaliyetleri üzerindeki etkisini, iklim, toprak ve yeryüzü şekillerinin tarıma etkisini inceler.

 Sanayi Coğrafyası

Sanayi faaliyetlerinin dağılışını, ekonomik faaliyetlerde kullanılan ham maddelerin dağılışını,ürünlerin pazarlanmasını inceler.

Ulaşım Coğrafyası

Ulaşım yollarının dağılışını, dağılışa etki eden beşeri ve doğal faktörleri inceler.

beşeri sistemler nedir
Beşeri Sistemler

Turizm Coğrafyası

Dağ, tarih, deniz, kış ve doğal güzellik gibi turizm kollarını inceler.

Enerji Coğrafyası

Enerji kaynaklarının dağılışını, enerji sorunlarını ve çevreyle ilişkisini inceler. 

0 comments:

Yorum Gönder