Home » , » Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler Nelerdir?


Ham madde kaynakları, su kaynakları ve potansiyeli, yer şekilleri ve iklim koşullan gibi doğal koşullar ekonomik faaliyetleri etkiler.

Ham madde Kaynakları ; Tarıma ve hayvancılığa dayalı tesisler ürünlerin bozulabilir olmasından dolayı genellikle ham madde üretim alanlarına yakın yerlerde kurulur.

İklim Koşulları; Bazı sanayi kuruluşlarının yerinin belirlenmesinde iklim doğrudan veya dolaylı olarak etkilidir. Uçak sanayisi ve gemi yapımı gibi faaliyetler üzerinde iklim doğrudan etkilidir.
İklim koşulları çalışanlar üzerinde de etkilidir. Yüksek sıcaklıklar çalışanların verimini düşürürken, düşük sıcaklıklar da ısınma sorunu nedeniyle maliyetleri artırır. Don olayları, yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar gibi atmosfer koşulları da ekonomik faaliyetleri etkiler.

Yer şekilleri; Ulaşımı etkilediği için dolaylı olarak ekonomik faaliyet türlerini de etkiler. Yer şekillerinin yükselti ve engebe özelliği ulaşımı doğrudan etkiler. Ham maddenin üretim alanı ve mamül ürününü tüketiciye ulaştırılması ulaşımla bağlantılıdır. Yer şekillerinin elverişli olduğu yerler kara ve demir yolları yapım maliyetlerini düşürdüğü için üretim maliyetleri de azalır.

Su Kaynakları; Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç duyulur. Kağıt, demir - çelik sanayisi, termik ve nükleer santraller gibi bazı tesislerde suyun önemi büyüktür. Bu tesislerin su kaynaklarına yakın yerlerde kurulmasına büyük önem verilir.


0 comments:

Yorum Gönder