Home » , » Özel Konum Nedir? - Özel Konum Özellikleri

Özel Konum Nedir? - Özel Konum Özellikleri

ÖZEL KONUM


Özel Konum Nedir?

Bir yerin, kıtalara, okyanuslara, denizlere, boğazlara ve komşu ülkelere, yükselti ve yer şekillerine, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göre konumudur. Bir yerin özel konumu sorulduğunda matematik konumu ile ilgili özellikler haricindeki her şey ele alınır.

Özel Konum İkiye Ayrılır

Jeopolitik Konum: Bir ülkenin coğrafi konumu, büyüklüğü, şekli, arazi yapısı, iklimi ve doğal kaynaklarının milletlerarası politikada oynadığı role denir.

Jeostratejik Konum: Bir ülkenin bulunduğu yerin askeri, siyasi, ekonomik vb. açıdan oynadığı role denir.


0 comments:

Yorum Gönder