Home » , , » Kıta Nüfusları

Kıta Nüfusları

Kıta Nüfusları Hakkında Bilgi


1750 -1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kıtalarındaki nüfus artışının diğer kıtalara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Asya Kıtası'ndaki nüfus artışının nedeni doğum oranlarının yüksek olmasıdır. Buna karşılık Avrupa Kıtası'nda Sanayi Devrimi sonrasında insanların yaşam düzeylerinin yükselmesi nüfus artışının fazla olmasına neden olmuştur.

Afrika Kıtası'ndaki doğum oranı diğer kıtalara göre oldukça yüksektir. Bu durum nüfusun hızla artmasına neden olmaktadır. Afrika, nüfus artış hızı en fazla olan kıtadır.

Kuzey Amerika Kıtası’nın göçler nedeniyle nüfus alması nüfus miktarını artırmaktadır. ABD ve Kanada, başka ülkelerden göç alan ülkelerin başında gelmektedir. Güney Amerika Kıtası’ndaki ülkelerde doğum oranlarının fazla olması nüfus artışına neden olmaktadır. Güney Amerika Kıtası'nda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin fazla olması nüfus artış hızının yüksek olmasına neden olmaktadır.

1950 - 2000 yılları arasındaki son elli yıllık döneme bakıldığında, Dünya nüfusunda gerek alansal dağılış bakımından gerekse sayısal artış bakımından önemli değişiklikler olduğu görülür. Bu dönemde tüm kıtalardaki nüfus artışının temel nedeni insanların yaşam düzeylerinin yükselmesidir. Kıtaların toplam nüfus miktarlarına bakıldığında bu dönemde en fazla nüfusun Asya ve Avrupa kıtalarında toplandığı görülür.

Günümüzde Asya Kıtası 3,8 milyar nüfusu ile Dünya nüfusunun yarısından fazlasını barındırmaktadır. Son elli yıl içinde Asya Kıtası'nın nüfusu iki katına çıkmıştır.

Avrupa ve Asya kıtaları nüfus artış hızları bakımından farklılık göstermektedir. Avrupa Kıtası'nda doğum oranlarının hızla azalmasından dolayı nüfus artış hızı düşmektedir. Hatta son beş yıl içinde Avrupa Kıtası’nın nüfusunda azalma olmuştur. Asya Kıtası’nda ise nüfus artış hızı Avrupa Kıtası’na göre daha fazladır. Avustralya Kıtası, nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en az olan kıtadır. Kıtada kilometrekareye yaklaşık 3 kişi düşmektedir. Nüfusun seyrek olmasının nedeni yerleşmenin yeni olduğu kıtalardan biri olması ve kıtanın büyük kısmını çöl alanlarının kaplamasıdır.


0 comments:

Yorum Gönder