Home » , » Nüfus Sayımları Neden Yapılır?

Nüfus Sayımları Neden Yapılır?

Nüfus Sayımları 


Önceki dönemlerde vergi verecek ve askere gidecek nüfusu belirlemek için nüfus sayımı yapılırken, günümüzde nüfusun niteliklerini belirlemek için nüfus sayımları yapılmaktadır. Çünkü bir ülkenin doğal kaynaklarının doğru kullanılması ve kalkınma önceliklerinin belirlenmesi için nüfusun niteliklerinin bilinmesi gerekir. Bazı ülkelerde periyodik olarak beş yılda bir nüfus sayım yapılırken bazı ülkelerde on yıl arayla yapılmaktadır.

Nüfus, bir ülkenin önemli güç kaynaklarından biridir. Çünkü doğal ortamın zenginliklerinden faydalanma, ancak insan gücüyle olmaktadır. insanın doğal ortamdaki etkinliği, sayısının yanında kültürel, ekonomik ve teknik seviyesi ile yakından ilgilidir. Başka bir ifade ile doğal ortamda etkinliğinin artması ve doğal ortamın bazı özelliklerinin değiştirilmesi eğitilmiş insan gücü ile olmaktadır.

Dünya genelinde eğitim öğretime, bilimsel araştırmaya önem veren ülkeler doğal kaynakları sınırlı da olsa kalkınmışlar ve çoğu alanda ileri düzeye ulaşmışlardır. Örneğin, nüfusları daha az olmasına karşılık Almanya ve Japonya ekonomik alanda, Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Hindistan ve Çin'den daha ileri durumdadır.0 comments:

Yorum Gönder