Home » , , , » Merkez İsyanları Nedenleri

Merkez İsyanları Nedenleri

Merkez (İstanbul) İsyanları Nedenleri


  • Taht değişikliklerinde culüs bahşişlerinin ödenmemesi veya geç ödenmesi
  • Ulufelerin zamanında dağıtılmayışı veya ayan düşük akçe ile dağıtılması
  • Kapıkulu Ocaklarına usule aykırı asker alınması
  • Saray entrikaları, kadınların yönetime karışması
  • Devlet memurluklarına haksız atamaların yapılması
  • Ulema sınıfının bozulması
  • Kapıkulu askerlerinin çıkarlarına ters düşen devlet adamlarını görevden uzaklaştırmak istemeleri
  • Bu isyanlar genelde yeniçeriler ve kapıkulu sipahileri tarafından çıkartılmışlardır. İsyanlara ulema sınıfı da destek vermiştir. Merkez isyanları, Fatih Sultan Mehmet Dönemine kadar uzanır Fatih Döneminde çıkan isyanın nedeni, culüs bahşişi istenmesidir. Culüs, padişahın tahta yımasıdır. Culüs bahşişi, padişahın tahta çıktığında, Kapıkulu askerlerine dağıtmış olduğu paradır
0 comments:

Yorum Gönder