Home » , » Kanuni Dönemi İç İsyanları

Kanuni Dönemi İç İsyanları

İç İsyanlar 

Canberdi Gazali isyanı: Memlük komutanlarından olan ve Osmanlı Devleti'nin hizmetine giren Canberdi Gazali, hükümdar değişikliğinden yararlanarak Memlük Devletini yeniden kurmak için Suriye'de isyan etmiş isyan kısa sürede bastırılmıştır.

Ahmet Paşa isyanı: Kanuni, sıradaki vezir olan Ahmet Paşa'yı Veziriazam yapmayarak Enderun'dan yetişen İbrahim Paşa'yı Veziriazam tayin etmiş, Ahmet Paşa da Mısır valiliğine tayin edilmiştir. Bir süre sonra Ahmet Paşa Mısır'da ayaklanmış, ayaklanma Mısır'daki Yeniçeriler tarafından bastırılmıştır.

Kalenderoğlu isyanı: İran'ın etkisiyle Kalenderoğlu Maraş ve civarında ayaklanmış, Dulkadirli sipahileri de bu isyana katılmıştır. Sipahilere tımarlarının geri verileceği sözü verilince başarısız olan Kalenderoğlu İran'a kaçmıştır.

Baba Zünnün isyanı: Baba Zünnün, vergilerin ağırlığını bahane ederek Yozgat (Bozok) civarında ayaklanmış isyan kısa sürede bastırılmıştır.


0 comments:

Yorum Gönder