Home » , » Kıtaların Kayma Teorisi

Kıtaların Kayma Teorisi

Kıtaların Kayması

Geçmişten günümüze kadar olan kıtalardaki değişmeler canlıların coğrafi dağılışını büyük ölçüde etkilemiştir.

Günümüze gelinceye kadar önce Pangea olarak tek kıta halinde daha sonra Lavrasya ve Gondwana olmak üzere iki büyük kıtaya ayrılmıştır. En son günümüzde yedi kıtadan ve bir çok adadan oluşmaktadır. Bu durum bitki ve hayvan türlerinin dağılışını etkilemiştir. Ayrıca levha hareketlerinin etkisiyle suların yükselip alçalması ve göç yollarının değişmesine yol açması karasal ve denizel canlıların türlerine ve dağılışına etki etmiştir. 
Kıtaların Kayması
Kıtaların Kayma Teorisi

Kıtaların hareketleri sonucunda oluşan boğazların sularla dolması daha önce orada yaşayan karasal canlıların yok olmasına yeni yeni denizel canlıların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

3. jeolojik zamanda etkili olan sıcak ve nemli hava tropikal ormanların kutuplara yakın yerlere kadar yayılmasına neden olmuştur. Yine bu dönemde çöl alanları daralmış ve buna bağlı olarak çöllerde yaşayan canlı hayatın coğrafi dağılışı daralmıştır.


0 comments:

Yorum Gönder