Home » » Modernizm (Edebiyat)

Modernizm (Edebiyat)

Modernizm Nedir?


Modernizm, Avrupa'da 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Modernizm, geleneksel ve yerleşik değerleri çağın koşullarına uydurma halidir. Modern bilimlerin etkisiyle dünya görüşünde ortaya çıkan değişimler modernizmi oluşturmuştur. Modernizm değişim ve gelişim ile özdeşleşmiştir. Modernizm, edebiyatta insanın konumunu ve hayattaki rolünü yerleşik kural ve alışkanlıklara bağlı kalmadan evrensel boyutta, yeni bir bakışla algılayıp özgün biçimde ifade etme girişimidir. 

Modernizm geleneğe ve gelenekçiliğe karşı çıkar. Toplumdan kaçış, bireysellik, bireyin kozmik yalnızlığı, bireysel ve toplumsal huzursuzluklar, insanı karmaşık bir varlık olarak değerlendirme... modernizmde öne çıkan olgu ve durumlardır. Modernizme göre sosyal hayatın ekseninde bilim ve akıl olmalıdır. Modern toplumun aksayan yönlerine, çirkinliklerine isyan vardır. Toplumsal hayatın yalın biçimde yansıtılması amaçlanır. Modernizme göre gerçek göründüğü gibi değildir. Modernist yazar gerçekten, düşten, bilinçaltından yararlanır; eserini oluştururken bunları birlikte yoğurur. Kendi iç dünyasını eserine katar. Alışılmış zaman kavramını kırmaya çalışır. Dışa değil, içe yönelik yolculuklar vardır. 


0 comments:

Yorum Gönder