Home » , » Atmosferin Etkileri

Atmosferin Etkileri

Atmosferin Etkileri Nelerdir?


Bünyesindeki gazlar vasıtasıyla canlı yaşamını olanaklı kılar.

İklim olaylarının görülmesinde etkilidir.

Güneşten gelen ışınları tuttuğundan yeryüzünün aşırı ısınmasını, yerden atmosfere yansıyan ışınları tuttuğundan yeryüzünün aşırı soğumasını önler.

Güneşten yeryüzüne gelen zararlı ışınları süzer.

Göktaşlarının parçalanarak yeryüzüne düşmesine neden olur.

Güneş ışınlarını yansıtır, dağıtır. Böylece Güneş ışınlarını alamayan gölge yerlerin de aydınlanmasını sağlar.

Atmosfer, dünya için bir sera işlevi görür. Yeryüzünü, aşırı ısınıp soğumaktan, zararlı ışınlardan, göktaşlarından korur.

Dünya atmosferine bir günde giren göktaşı sayısı 75.000.000 civarındadır. Yeryüzüne yönelen göktaşları (meteorlar) dünya atmosferlerine girdikleri anda; sürtünme ve aşırı ısınmanın etkisiyle, tutuşup parçalanırlar. Halk arasında bu olay, yıldız kayması (akanyıldız) olarak bilinir.


5 comments: