Home » , , » Masal Türünün Özellikleri

Masal Türünün Özellikleri

Masal Türü Hakkında Bilgi


Masal Türünün Özellikleri Nelerdir?

Genellikle halkın yarattığı ve halk dilinde anlatılan olağanüstü olayları anlatan yazı türüne masal denir. Hayal ürünü olan masallarda Kafdağı gibi hayali yerler; dev, yedi başlı canavar, insanı taşıyan kuş gibi olağanüstü yaratıklar ve olağanüstü yetenekleri olan kahramanlar vardır. Masallarda olayın geçtiği zaman belli değildir. Olaylar "evvel zaman" denen bir zaman diliminde geçer. Masallar, söyleyeni bilinmediği için anonim ürünlerdir. Tek yönlü olan masal kahramanlarının genellikle özel adları yoktur. İyi olan kahramanlar hep iyi, kötüler hep kötüdür. Masal iyilerle kötülerin çatışması üzerine kuruludur. Masalın sonunda kötüler cezalandırılır; iyiler muradına erip mutlu sona ulaşır. Masallar eğitici özellik gösterir. Masallarda iyilik, doğruluk, yardımlaşma öğütlenir. Bu yönüyle masallar, didaktik eserlerdir. Olayların çoğunlukla öğrenilen (miş'li) geçmiş zaman kipiyle anlatıldığı masallarda kalıplaşmış kelime gruplarına ve tekerlemelere yer verilir. Masallar, tekerleme (masal başı tekerlemesi), asıl bölüm (masalın kendisi) ve sonuç (masal sonu tekerlemesi) bölümlerinden oluşur. Masalların özellikle başında, bazen de ortasında ve sonunda tekerleme denen kalıplaşmış, kendi içinde uyaklı sözler kullanılır. Masallar, günümüzdeki çocuk edebiyatının kaynağıdır. Günümüzde yazarlar masal türünde eserler vermektedirler. Bu masallara "sanat masalı" da denir. Cahit Uçuk, Gülten Dayıoğlu, Mevlana İdris, Mustafa Ruhi Şirin, Cahit Zarifoğlu sanat masalı türünde eser vermiş sanatçılardır.


0 comments:

Yorum Gönder