Yavuz Sultan Selim

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ (1512-1520)


Yavuz Sultan Selim, Yavuz Sultan Selim Dönemi, Yavuz Sultan Selim Kimdir hakkında bilgilere aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Osmanlı tarihinde ilk ve tek olarak babasını tahttan indirip padişah olan Birinci Selim (Yavuz) dir.
Yeniçeri desteğini alarak tahta çıkan ilk padişahtır. Bu durum ordunun siyasete karıştığını gösterir.

Sehzadeler Sorunu

Yavuz, en küçük şehzade idi. Padişah olunca önce, Amasya sancağında bulunan ağabeyi Şehzade Ahmet'i daha sonra da Manisa sancağındaki kardeşi Şehzade Korkut'u ortadan kaldırdı.

Osmanlı-İran İlişkileri

İkinci Beyazıt Döneminde başlayan Osmanlı-İran ilişkileri, Yavuz Döneminde de devam etti.

Çaldıran Savaşı (1514)

Nedenleri :
  • İpek Yolu'nun Van-Tebriz hattını ele geçirme düşüncesi
  • Şah Ismail'in Anadolu topraklarında Şii propagandası yapması
  • Yavuz'un Türk-İslam dünyasındaki birliği sağlama düşüncesi

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Seferine giderken 40.000 kişilik bir orduyu Kayseri-Sivas arasına yerleştirdi. Bunun nedeni İran taraftarı bir siyaset izleyen Dulkadiroğullarının tehlike oluşturmasıdır. Çaldıran Ovası'nda Osmanlı ordusu, ateşli silah üs-tünlüğü ile büyük bir zafer kazandı.

Sonuçları:
  • Şah İsmail İran'a kaçtı, tahtı dahil bütün ağırlıkları Osmanlılara geçti.
  • İran'a büyük bir darbe vurulduysa da Şii tehlikesi tam olarak önlenemedi.
  • Doğu Anadolu toprakları Osmanlı hakimiyetine girdi.
Yavuz Sultan Selim Kimdir
Yavuz Sultan Selim

Turnadağ (Nurhak) Savaşı (1515)

Nedeni, Çaldıran Seferi sonrasında Dulkadiroğullarının İran taraftarı bir siyaset izlemesidir. Dulkadiroğulları Elbistan yakınlarında Turnadağ Savaşı'yla yenilgiye uğratıldı. Beyliğin topraktan Osmanlı'ya katıldı. Bundan sonra Ramazanoğulları'nın da Osmanlı'ya bağlılığını bildirmesiyle Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmış oldu.

Osmanlı - Memluk ilişkileri 

Mısır Seferi (1516-1517)

Nedenleri

Fatih Döneminden bu yana devam eden anlaşmazlıklar

Güneydeki Dulkadiroğulları ve Ramazanoğullarının Osmanlı'ya katılmasına, Memlukların karşı çıkması

Baharat Yolu'nun ekonomik önemi ve Mısır'dan geçmesi .

Nil havzasının verimli topraklara sahip olması Halifelik makamının İslam dünyası üzerindeki birleştirici etkisinde, Osmanlı'nın yararlanma düşüncesi Memlukların, Çaldıran Savaşı sırasında Şah İsmail'e destek vermeleridir.

Yavuz, ilk olarak Memluk ordusunu Suriye'de Mercidabık Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğrattı (1516). Kışı Şam'da geçiren Yavuz, Sina Çölü'nü geçerek Mısır'da Ridaniye Savaşı'yla Memluk ordusunu bir kez daha yendi. Hükümdar Tomanbay öldü (1517).

Sonuçları

Memluk Devleti yıkıldı.

Suriye, Filistin, Hicaz, Kudüs ve Mısır Osmanlı topraklarına katıldı. , Mısır'ın fethiyle, ekonomik durum daha da iyileşti. Hazine altınlarla doldu. Devlet hazinesi tüm dönemlerin en zengin düzeyine ulaştı.

Baharat Yolu, Osmanlı Devleti'nin eline geçtiyse de Ümit Burnu'nun keşfinden dolayı istenen fayda sağlanamadı.

Halifelik, Abbasilerden Osmanlılara geçti. Yöne-timde teokratik yapı iyice güçlendi. Venediklilerin Kıbrıs için Memluklara ödediği yıllık 10.000 düka altın vergi, Osmanlıya geçti.

Yavuz, Hadimül-haremeyn (Mekke ve Medine'nin koruyucusu) unvanını aldı.

Bu dönemde doğu siyaseti tamamlanmış, Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır.

Yavuz Sultan Selim, 1520'de öldü.

Kıbrıs dışında Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliği sağlanmıştır.


0 comments:

Yorum Gönder