Home » , » Timur İmparatorluğu

Timur İmparatorluğu

Timur İmparatorluğu (1369-1507) 


Çağatay Hanlığı'nın zayıflaması üzerine Timur tarafından kuruldu. Timur emir olduktan sonra birçok seferyaptı. Doğu Türkistan, Harzem, İran, Irak, Azerbaycan ve Kafkasya'ya hakim oldu. Altınordu Hanlığı üzerine yaptığı sefer sonucu bu hanlığın dağılmasında etkili oldu. Osmanlı Devleti ile 1402'de yaptığı Ankara Savaşı'nı kazandı. Osmanlıların fetret devri yaşamasına neden oldu.

Timur'un ölümü üzerine çıkan taht kavgaları devleti parçaladı. Tımur'un torunlarından Semerkant hakimi Uluğ Bey aynı zamanda bir astronomi alimidir. Ali Şir Nevai Türkçe'nin üstünlüklerini anlattığı Muhakemet'ül Lügateyn adlı eseri bu dönemde yazmıştır. Timur, devlet yönetiminde İslam öncesi Türk devlet yönetim geleneklerini ve Cengiz yasasını uygulamıştır. Özbekler (Şeybaniler) tarafından yıkılmıştır.

Timur Devleti'nin yıkılmasıyla Türkistan'da Şeybaniler (Özbek Hanlığı) İran'da Safeviler, Hindistan'da Delhi Sultanlığı kurulmuştur.0 comments:

Yorum Gönder