Home » , , , » Orhan Bey Dönemi

Orhan Bey Dönemi

ORHAN BEY DÖNEMİ (1324-1362)


Orhan Bey Dönemi, Orhan Bey Dönemi Hakkında Bilgi, Orhan Bey Kimdir.

Orhan Gazi, çok genç yaşlardan itibaren, babasının yanında askerlik ve devlet işlerinde tecrübe sahibi olmuştur.

Bursa'nın Fethi (1326)

1315'ten bu yana devam eden kuşatma başarıya ulaşmış, başkent Yenişehir'den Bursa'ya taşınmıştır. İpek, üretim ve ticaret merkezi olan Bursa'nın fethiyle Bizans İmparatorluğu'nun Marmara'nın güneyindeki etkinliği kırılmıştır.

Maltepe Savaşı (1329)

Orhan Bey komutasındaki Osmanlı ordusu Bizans İmparatorluk ordusunu Maltepe Savaşı'nda yendi (1329). Bu zaferden sonra İznik alındı. 1337'de de İzmit, Osmanlı topraklarına katıldı.
İznik ve İzmit'in fethiyle Kocaeli Yarımadası, Osmanlı hakimiyetine alınmış, Anadolu'da cihat ve gaza imkanı kalmamıştır

Karesioğulları Beyliğinin ilhakı (1345)

Karesi Bey'in ölümünden sonra oğulları arasında çıkan taht mücadelelerinden yararlanan Orhan Bey, Karesi topraklarını ele geçirdi. Böylece Osmanlılara Çanakkale yolu da açılmış oldu.

Karesioğulları, Osmanlıya katılan ilk beyliktir. Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarının ilk adımıdır. Bu beyliğin donanması, Osmanlı donanmasının çekirdeğini oluşturmuştur. Bu beyliğin komutanları, Osmanlıların Rumeli'ye geçişinde yol gösterici olmuşlardır.

Rumeli'ye Geçiş Bizans tahtı için yeğeni Yuannis ile mücadele halinde olan Kantakuzenos, Orhan Bey'den yardım istemiş, bu da Rumeli'ye geçişi kolaylaştırmıştır. 

Orhan Bey, oğlu Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetleri Kantakuzenos'a yardım için göndermiş, Kantakuzenos da bu yardımla tahtı ele geçirmiştir. Yine Kantakuzenos, Balkanlarda çıkan ayaklanmaların bastırılması için de Orhan Bey'den yardım istemiş bu yardımlar sırasında üs olarak kullanılmak üzere Osmanlılara Çimpe Kalesi'ni vermiştir (1353). Böylece Osmanlı Devleti Rumeli'de bir askeri üsse sahip oldu. Süleyman Paşa daha sonra Tekirdağ, Çorlu, Malkara, Lüleburgaz, Keşan ve Bolayır dolaylarını ele geçirmiştir.

Ankara'nın Alınması (1354)

Ankara Ahilerden alınarak burası da Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece güneyden ilk kez Osmanlı, Karamanoğullarıyla sınır komşusu olmuştur.

1335'te İlhanlı Hükümdarı Ebu Said Bahadır'ın ölümüyle İlhanlı Devleti yıkılmış, İlhanlıların Anadolu'daki hakimiyeti tamamen sona ermişti. Bu gelişmeden sonra diğer beylikler gibi Osmanlı Beyliği de tam bağımsız hale gelmiştir. 


0 comments:

Yorum Gönder