Home » , » Hafıza Geliştirme Teknikleri

Hafıza Geliştirme Teknikleri

Hafıza Güçlendirici Yöntemler


Gruplama/Kümeleme: Gruplandırmak daha fazla bilginin bellekte kalmasını sağlar. Örneğin; 2578961 sayısını 257 89 61 biçiminde gruplamak hatırlamayı kolaylaştırır.

Hayal etme, zihinde canlandırma ve kodlama: Çeşitli nesneleri öğreneceğimiz yabancı kelimelerle veya Türkçe kelimelerle kodlayarak saklamak. Özellikle dil öğretiminde etkilidir.

Örgütleme: Öğrenilecek konuları benzerliklerine göre gruplandırılmasına örgütleme denir. Örneğin, canlıları bitkiler, hayvanlar, insanlar diye sınıflandırılması bir örgütlemedir. Alışverişe giderken alınacakları sebzeler, meyveler,içecekler diye sınıflandırılması belekte daha uzun süre tutar.

Sesselleştirme: Bilginin bireyin sesli olarak kendi sesiyle tekrarlaması, diğer bilgilerle ilişkilendirmesidir.
Hafıza geliştirme teknikleri
Hafıza Geliştirme

Ayrıntılama ve kodlama: Bazı konuların yüzeysel öğrenilmesi çabuk unutulmasını sağlar. Fakat ayrıntılı, detaylı öğrenmek hatırlamayı güçlendirir.

Alıştırma yapma, alışkanlık edinme: Konunun çok tekrar edilmesi hatırlamayı güçlendirir.

Çağrışım ilkelerinden yararlanma: Bir bilginin başka bir bilgiyi hatırlatmasına çağrışım denir. 

Çağrışım: Benzerlik, zıtlık, ardışıklık, yakınlık gibi faktörlere göre gerçekleşir. Benzer uyarıcılar birbirini çağrıştırır. Örnek; turuncu rengi portakalı çağrıştırır. Bazen konuların öğrenilmesi ve hatırlanmasında benzerliklerden yararlanılabilir.


0 comments:

Yorum Gönder