Home » , , » Özel Konum Nedir

Özel Konum Nedir

Özel Konum

Özel konum nedir, özel konum hakkında bilgi, bir yerin özel konumu.

Bir yeri, diğerlerinden ayıran, o yeri özel kılan özellikleri tümüdür. Özel konumun üç temel özelliği vardır;

1. Fiziki özellikleri; Yer şekilleri ve yükselti.
2. Çevreyle olan ilişki ve bağlantıları; Çevresindekilere olan uzaklığı.
3. Öznel nitelikleri (tarihi, ekonomik, kültürel vb.)
Dünya'daki bazı coğrafi bölgelerin, denizlerin ve körfezlerin konumları harita üzerinde gösterilmiştir.

Özel konum hakkında bilgi
Özel Konum

Denize Göre Konum

Ada ülkelerinde, deniz ulaşımı ve deniz ürünleri ticareti gelişmiştir (Japonya, İngiltere vb).

Deniz kıyısındaki alanların iklimi iç kesimlere göre daha ılımandır (Orta Asya'da iklim serttir).

Denize kıyısı olan ülkeler, enlemin ya da yer şekillerinin olumsuz etkilerini denizden yararlanarak gelişmişlik düzeylerini yükseltebilirler. Ancak denize kıyısı olmayan ülkelerde enlem ya da yer şekilleri ulaşım olanaklarını sınırladığından gelişmişlik düzeyleri de bundan olumsuz etkilenir (Moğolistan gibi).

Boğaz ve Geçitlere Göre Konum

Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyılarını doğu kıyılarına ve Avrupa limanlarına bağlayan deniz yolu uzunluğunu 5-6 bin km kısaltan Panama Kanalı çevresine çok büyük bir değer katmıştır.

Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan Süveyş Kanalı 1869'da açılınca Güney Afrika’yı dolaşmak zorunda kalan gemilerin yolunu 8-9 bin km kısaltmıştır.

Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale Boğazları, Türkiye'nin jeopolitik konumunda önemli yeri olan iki ulaşım noktasıdır.

Öznel Nitelikler

Geri kalmış Afrika'nın kısmen gelişmiş ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'ni kalkındıran, altın ve elmasa sahip olmasıdır.

Dünya petrol rezervi ve petrol çıkarımında ilk sıralarda yer alan Ortadoğu, stratejik önemini korumaktadır.

Alternatif enerji kaynaklarından bor rezervinde Türkiye'nin birinci olması, Türkiye'ye olan ilgiyi artırmaktadır.


Diğer coğrafya ders notlarına coğrafya linki ile ulaşabilirsiniz.


0 comments:

Yorum Gönder