Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

Kullanım Amaçlarına Göre Harita Çeşitleri


Kullanım amaçlarına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre haritalar nelerdir?
Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar nelerdir

Siyasi ve İdari Haritalar

Ülkelerin sınırlarını (siyasi haritalar) ve ülke içindeki idari bölünüşü, illeri, bölgeleri, eyaletleri (idari haritalar) gösteren haritalardır.

Siyasi bir harita, bir yerin devlet ve ulusal sınırlarını gösterir. Siyasi haritada herhangi bir topoğrafik özellik yoktur.

Aynı zamanda şehirlerin konumunu birbirlerine göre gösterir.

Fiziki haritalar

Yer şekillerinin dağılışını gösteren haritalardır. Yer şekillerinin yandan görünüşü sadece fiziki haritalardan çıkartılabilir.

Fiziksel bir harita, nehirler, dağlar, ormanlar ve göller gibi yerler veya ülkenin fiziksel özelliklerini gösterir.

Fiziksel özellikler genellikle farklı renklerde gösterilir.

Nehirler ve göller mavi renkte gösterilmektedir, alçak yerlerde yerler koyu yeşil renkte gösterilmekte ve yükseklik arttıkça renk açık yeşil ve sonunda turuncu olmaktadır.

Dağlar kahverengiyle gösterilmiştir.

Topografik Haritalar

Topografik haritalar, bir alanın fiziksel özelliklerini gösteren fiziksel haritalara benzer. Her ne kadar topoğrafik haritalarda olsa da, çizgilerin kontur çizgileri yardımıyla değil, yükseklikteki farklılıklar ve manzaradaki değişiklikler gösterilmektedir.

Beşeri ve Ekonomik Haritalar

Yerleşme, göç, din, dil, ırk gibi benzeri faktörleri beşeri haritalar gösterir. Tarım, sanayi, maden gibi ekonomik değer taşıyan ürünlerin dağılışını ise ekonomik haritalar gösterir.


İklim Haritası

İklim haritası, farklı alanların iklimi hakkındaki bilgileri gösterir.

Örneğin, daha fazla yağış veya kar alan veya kuru havaya sahip alanları gösterir.

Farklı iklime sahip alanları tasvir etmek için renkleri kullanır.

Ekonomik veya Kaynak Haritası

Ekonomik veya kaynak haritalar, bölgede mevcut olan farklı kaynakları veya ekonomik aktiviteyi gösterir.

Yetişen bitki türlerini ve yer yer bulunan mineralleri gösterirler.

Semboller ve harfler, alanda mevcut olan aktiviteyi veya kaynağı tasvir etmek için kullanılır.

Yol Haritası

Yol haritası, bölgede mevcut olan farklı yolları, otoyolları veya demiryollarını gösteren en yaygın kullanılan haritadır.

Çok detaylı bir haritadır ve genellikle yönlendirme amacıyla kullanılır.

Yol haritaları genellikle şehiriçi olarak ayrı ayrı yapılır.

Bütün bir ülke için mevcut yol haritaları da var, ama çok ayrıntılı olarak yapılamaz.

Bir Haritanın Ölçeği

Haritanın ölçeği, haritadaki mesafeler arasındaki mesafeyi Dünyadaki gerçek mesafelere göre gösterir. Örneğin, bir haritanın ölçeği bir kilometreye 1 cm ise, bu harita üzerinde 1 cm, gerçek zemin üzerinde 1 kilometre eşdeğer demektir.

Bir ölçek kullanarak, 2 yer arasındaki mesafeyi oldukça hassas bir şekilde ölçebilirsiniz.

Semboller

Haritalarda farklı semboller farklı şeyleri temsil eder, örneğin siyah noktalar şehirleri temsil eder, daire içine alınmış yıldızlar başlıkları temsil eder.

Farklı hat türleri yolları, otoyolları ve demiryollarını temsil eder.

Ağaçlar ve ormanlar yeşil, dağlarda kahverengi ve nehirlerde ve mavi göllerde tasvir edilmiştir.

Bu, bu özellikleri tespit etmemizi ve haritayı incelememizi kolaylaştırmak için yapılmıştır.

Özel haritalar

Belirli bir konu için uzmanlarınca hazırlanmış haritalardır. Jeoloji, jeomorfoloji, iklim, bitki örtüsü, ulaşım, turizm, toprak gibi alanların uzmanlarının, üzerinde çalıştığı bölgeler bu tür haritalar üzerinde gösterilmektedir.

Tüm harita türlerinden yararlanarak;

  • Uzunluk ve alan hesaplanabilir.
  • Konum belirlenir.
  • Yön bulunabilir.0 comments:

Yorum Gönder