Home » , , » Buharlaşma Nedir?

Buharlaşma Nedir?

Buharlaşma Nedir (Tanım)


Buharlaşma sıvıların hal değiştirerek gaz haline dönüşmesidir. Suyun buharlaşması ile hava nem kazanır, havanın içindeki mevcut su buharı miktarı (mutlak nem) artar.
Bağıl nem oranı düşük olduğu zaman nem açığı çok olduğundan buharlaşma çok olur. Bağıl nem oranı arttıkça buharlaşma azalır.

Buharlaşma sıcaklıktan da etkilenir. Sıcaklık bağıl nem oranını etkilediği için buharlaşmayı da etkiler.

Buharlaşma örneği
Buharlaşma Örneği


Sıcaklık arttıkça buharlaşma artar.

Buharlaşma her yerde aynı miktarda gerçekleşmez. Buharlaşma, su yüzeyinin genişliği ve buharlaşmanın tümünü karşılayabilecek kadar su bulunup bulunmamasıyla da ilgilidir. Örneğin, okyanuslarda, su yüzeyi geniş ve hacmi büyük olduğu için, hava doyma noktasına ulaşıncaya kadar buharlaşabilir. Ancak karalarda, su az olduğu için, buharlaşma hiçbir zaman hava doyma noktasına ulaşacak miktarda olamaz. Yeterli su olduğu taktirde gerçekleşecek buharlaşmaya potansiyel buharlaşma denir.

Kara içlerinde potansiyel buharlaşma ile gerçek buharlaşma arasındaki fark çoktur. Bağıl nemin ve suyun çok az olduğu çöllerde bu fark daha da çoktur.

Buharlaşan bir sıvı hakkında ilginç bir gerçek vardır. Buharlaşma meydana geldiğinde sıcaklık düşer. İnsan vücudu bu prensibi serin kalmak için kullanır. Sıcak bir günde, biz terliyoruz. Ter, vücut ısısını alarak cildin buharlaşmasını sağlar. Sonuç olarak, vücut soğutulur.

Buharlaştırma, sıvıların katı maddelerden uzaklaştırıldığı önemli bir ticari işlemdir. Birçok durumda, suda meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu bir ürün oluşur. Son ürünü elde etmenin bir yolu, katı ürünün geride bırakılmasıyla suyun buharlaşmasına izin vermektir.0 comments:

Yorum Gönder