Home » , » Toprak Çeşitleri

Toprak Çeşitleri

Toprak Çeşitleri Nelerdir?

Toprak hakkında bilgi, toprak çeşitleri, toprak nedir.

Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır.

Zonal (Yerli) Topraklar

İklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların) görüldüğü topraklardır. Zona! topraklar, yer kabuğunu oluşturan taşların bulundukları yerde uzun yıllar boyunca ayrışmaya uğramasıyla meydana gelirler. Bu toprakların farklı özellikler kazanmasında bitki örtüsünün büyük rolü vardır.
Kahverengi Orman Toprakları
Orta kuşağın nemli ve alman bölgelerindeki geniş yapraklı orman altlarında oluşmuş topraklardır. Humus bakımından zengin verimli topraklardır.

Kırmızı Topraklar(Terra rossa)

Akdeniz iklim bölgesinde kalkerler üzerinde oluşan topraklardır. Topraktaki demir minerallerinin oksitlenmesinden dolayı rengi kırmızıdır. Terra rossa toprakları kireç oranının fazla olmasından dolayı tarımsal açıdan verimsizdirler. Ancak bol sulama ve gübreleme ile verimleri artırılabilir.

Laterit Topraklar

Dönenceler arasındaki sıcak ve nemli iklimlerde görülen bu topraklar kiremit kırmızısı rengindedir. Kuvvetli bir kimyasal çözülme sonucu oluşmuş bu toprakların üzerindeki humus örtüsü canlı organizmalar tarafın-dan tüketildiğinden ve aşırı yıkandıklarından dolayı verimleri düşüktür.

Toprak çeşitleri nelerdir
Toprak Çeşitleri


Podzol Topraklar 

Soğuk nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı ormanların altında oluşan kül renkli topraklardır. Yıkanmanın fazla olması, topraktaki humus oranının azalmasına ve toprağın açık renk almasına neden olmuştur. Podzol topraklarının geliştiği bölgelerde sıcaklık düşük olduğundan, ayrışmadan kalan bitki artıkları toprak yüzeyinde ince bir örtü oluşturur.

Tundra Toprakları

Tundra ikliminin görüldüğü bölgelerde oluşan bir toprak türüdür. Yılın büyük bir kısmında donmuş hâldeki topraklar yaz döneminde çözülerek bataklık halini alır. Tundra toprakları tarıma elverişli değildir.

Çöl Toprakları


Çöl bölgelerinde oluşan verimsiz topraklardır. Buharlaşma ve yağış azlığının etkisiyle kireç ve tuz mineralleri toprağın üst kısmında birikir.

Coğrafyanın ilkeleri sayfasına da göz atmanızı öneririz.


0 comments:

Yorum Gönder