Home » , , » Nüfus Sayımları

Nüfus Sayımları

Nüfus ve Nüfus Sayımları


Belirli bir zamanda, belirli sınırlar içinde yaşayan insan sayısına nüfus denir. Günümüzde nüfus ülkelerin kalkınmasında, doğal kaynakların işletilmesinde, üretim ile tüketim üzerinde ve ülkelerin tanınmasında son derece önemlidir. En küçük nüfus topluluğu ailedir. Ülkelerin toplam nüfusları nüfus sayımları ile belirlenir. Belirli bir zamanda, bir ülke sınırları içinde kişilere yönelik yapılan demografik, ekonomik ve sosyal verilerin toplanması ve bu verilerin değerlendirilmesi işlemine nüfus sayımı denir. 
Nüfus Sayımları

Dünya nüfusunun geçmişte olduğu gibi günümüzde de gerçek sayısı tam olarak bilinememektedir. Bu durumun nedeni nüfus sayımlarının her ülkede aynı dönemde yapılmaması ve bazı ülkelerde nüfus sayımı ve tahmini yapılmamasıdır. Bugün, Dünya nüfusuna ait veriler tahminlere dayanmaktadır. İlk periyodik nüfus sayım 1748 yılında İsveç'te yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde Danimarka (1769) ve İngiltere'de (1801) nüfus sayımları yapılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde yapılan ilk nüfus sayımı 2. Mahmut dönemine rastlamaktadır. 1831 yılında yapılan bu nüfus sayımında asker sayısı ve vergi yükümlülerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Türkiye'de periyodik nüfus sayımları Cumhuriyet'le birlikte 1927'de başlamıştır.


Dünya'nın en kalabalık ülkesi olan Çin'de ilk modern nüfus sayımı 1953 yılında yapılmıştır. Bu sayımda Dünya nüfusunun beşte birinin Çin'de yaşadığı tespit edilmiştir. Bu ülkede 1982 yılında yapılan ikinci nüfus sayımında 15 milyon kişi görev yapmış ve ülke nüfusu 1,2 milyar olarak tespit edilmiştir.


Bir önceki dersimiz:Süper Volkanlar


0 comments:

Yorum Gönder