Home » , » Psikolojinin Konusu

Psikolojinin Konusu

Psikolojinin Konusu Nedir?


Psikolojinin konusu, psikolojinin konusu nedir, psikolojinin konusu hakkında bilgi.

İnsanlar ilk önce nasıl ve neden rüya gördüklerini merak etmiş, kendilerine sorular sormuş ve bu soruları inançları ile felsefi bilgileri içinde açıklamaya çalışmışlardır. Böylece insan kendisine hayat veren şeyin ne olduğunu merak etmiş ve bir süre sonra "nefes almanın" farkına varmıştır. İnsan nefes alırken yaşamakta, nefes almadığında ise yaşayamamaktadır. Bu durum nefese özel bir anlam yüklenmesine neden olmuş ve ruh ile nefes özdeşleştirilmiştir. Artık psyche ruh anlamında kullanılmaktadır.

Psikolojinin konusu nedir
Psikoloji

Psyche-logos kavramı ise ruh bilim olarak ifade edilir. Bu kavramın İlkçağ filozofu Aristoteles tarafından da kullanılmış olması insanoğlunun ruhsal olaylara ilgisinin ne kadar eskiye dayandığını gösterir. Ancak günümüzde psychelogos kavramı mistik bir ruh kavramını inceleyen bilimi ifade etmez. 19. yy. sonlarından itibaren bu kavram "davranış bilimi" olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Biyoloji ve fizyoloji gibi bilimlerin gelişmesiyle insan organizmasının yapı ve işleyişi açıklanmıştır. Bu bilimlerin gelişmesi psikoloji biliminin gelişimine de katkıda bulunmuştur.


Psikoloji; düşünme, algılama, öğrenme, kişilik, yetenekler, zekâ, duygular, heyecanlar gibi tüm insan özellik ve davranışlarıyla ilgilenir.


0 comments:

Yorum Gönder