Home » , , » Virüsler Hakkında Bilgi

Virüsler Hakkında Bilgi

Virüsler Ders Notları


Virüsler Hakkında Bilgi, Virüslerin Özellikleri

Virüslere, canlılar alemini gösteren tabloda rastlanmamaktadır. Virüsler tam olarak canlı sayılmazlar. Çünkü sitoplazma ve organel içeren bir hücre yapısına sahip değillerdir. Farklı şekillerde olabilirler ve sadece elektron mikroskobuyla görülebilecek kadar küçüktürler.

Virüsler nedir
Virüsler Hakkında Bilgi

Virüslerin Özellikleri

Nükleoprotein yapılıdırlar. Nükleik asit ve proteinden oluşmuşlardır.

Ya DNA, ya RNA içerirler: Virüslerde iki çeşit nükleik asit bir arada bulunmaz. Uçuk ve su çiçeği gibi  virüsler genellikle DNA; tütün mozaik virüsü gibi bitkisel virüsler ise genel olarak RNA taşır. Bakterilerde çoğalan bakteriyofajlar da (bakteri yiyen virüs) DNA içerirler. Virüslerin nükleik asitlerine GENOM adı verilir.

Zorunlu hücre içi parazitidirler: Kendi enzimleri, sitoplazmaları, organelleri olmadığı için, yaşamak ve çoğalmak için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyaç duyarlar.

Hücre dışında kristalleşirler: Canlı hücrenin dışında, tıpkı bir tuz zerresi gibi kristalleşirler. Bu durumda metabolizmaları sıfırdır. Virüs hastalıklarının tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Çünkü çoğalmaları sırasında başka bir hücrenin içinde bulunurlar.

Canlılarla cansızlar arasında geçittirler: Çoğalabildikleri için canlı, hücre dışında kristalleştikleri için cansız özellik gösterirler.

Hedef bölge ve hücrelerde etki gösterirler: Örneğin; kuduz virüsü beyin ve omurilikte, siğil virüsü deride, AİDS virüsü alyuvarlarda çoğalır.

Virüslerde çeşitlilik sadece mutasyonla sağlanır: Çok çabuk mutasyona uğrarlar ve bu sayede çeşitlilik kazanırlar.


Sadece hücre içinde çoğalabilirler: Bir virüsün çoğalması sırasında gereken ATP, aminoasit, enzim, ribozom ve nükleotit gibi yapılar, içinde çoğaldığı hücreden karşılanır.


1 comments: