Sınıflandırma Nedir?

Sınıflandırma 

Sınıflandırma Nedir?


Dünyada yaşayan canlı sayısı ve çeşidi çok fazladır. Bu canlıların tek tek incelenmesi de çok güçtür. Bu yüzden bilim adamları canlıları belirli özelliklerine göre gruplandırmışlardır. İşte canlıların; özelliklerine, yaşayışlarına ve akrabalık derecelerine göre gruplandırılmasına sınıflandırma; sınıflandırma yapan biyoloji bölümüne de taksonomi (sistematik) denir.

Sınıflandırma ikiye ayrılır:

Yapay (Ampirik ) Sınıflandırma: Sadece gözleme dayalı bir sınıflandırmadır. Bu yüzden bilimsel değildir. Canlılar, yaşadıkları ortama, beslenme şekillerine ya da dış görünüşlerine göre sınıflandırılırlar. Örneğin, ilk sınıflandırmayı yapan Aristo, bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar; hayvanları karada, havada, suda yaşayanlar olmak üzere üçerli gruplara ayırmıştır.

Doğal( Filogenetik) Sınıflandırma: Bilimsel bir sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırmada, sınıflandırılacak canlıların aşağıdaki özellikleri dikkate alınır:

  • Köken benzerlikleri
  • Akrabalık dereceleri
  • Embriyolojik benzerlikleri
  • Protein benzerlikleri
  • Fizyolojik ve anatomik benzerlikleri
  • Evrimsel gelişimleri Homolog organ benzerlikleri

Sınıflandırma nedir
Sınıflandırma Nedir?


Homolog organ: Kökenleri aynı olup, görevleri farklı olabilen organlardır. Örneğin, yarasanın kanadı - balinanın yüzgeci. İki organın da iç yapıları aynı olmasına karşılık üstlendikleri görevler, yarasada uçmayı, balinada yüzmeyi sağlar.

Analog organ: Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Örneğin, kuşun kanadı ile arının kanadı. Bu organların her ikisi de canlıların uçmasım sağlar. Ancak yapıları bir canlıda kemik, kas içerirken diğerinde sadece deriden oluşmuştur.1 comments:

  1. Sınıflandırma konusunu gayet iyi anladım. Teşekkür ederim

    YanıtlaSil