Home » , » Monosakkaritler

Monosakkaritler

Monosakkaritler

Monosakkaritler, monosakkartiler hakkında bilgi, monosakkartiler nelerdir?

Monosakkaritler


Basit şekerler olarak da adlandırılırlar. En küçük karbonhidratlardır. Hidroliz edilemezler. Suda kolay çözünürler.

3C'Iu olanlara trioz,
5C’lu olanlara pentoz,
6C'lu olanlara heksoz adı verilir.

Pentozlardan; Riboz RNA'nın ve ATP'nin, Deoksiriboz DNA'nın yapısına katılır. Aralarındaki fark, deoksiribozda bir oksijenin eksik olmasından kaynaklanır.


Heksozların genel formülü C6H1206 dır. Heksoz çeşitleri glikoz (üzüm şekeri), fruktoz (meyve şekeri) ve galaktoz (süt şekeri) dur. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı yani birbirlerinin izomeri olan bileşiklerdir. Bunlar içerisinde, canlılarda enerji verici olarak en fazla kullanılan molekül glikozdur. Fruktoz hayvan hücrelerinde bulunmazken galaktoza da bitki hücrelerinde rastlanmaz 


0 comments:

Yorum Gönder