Home » , » Ksilem ve Floem

Ksilem ve Floem

Ksilem ve Floem


Ksilem ve floem, odun boruları ve soymuk boruları olarak adlandırılır. Ksilem ve floem, bitkilerin damar dokusunu oluşturan ve su, şeker gibi önemli maddeleri taşıyan sistemdir. Bitkilerin yerin üzerinde bulunan gövde, yapraklar ve dallar, fotosentez adı verilen bir işlem sırasında güneş ışığını emerken yeraltında bulunan, kök sistemi topraktan su ve besinleri emer. Ksilem ve floem, yiyecek ve sıvıları sindirmek için yer üstü kısımlarının yeraltı kısımlarıyla beraber çalışmasına yardımcı olur.

Damarlı ve damarsız bitkiler arasındaki ayrım, bitkiler alemindeki en büyük ayrımlardan biridir. Çoğu bitkide ksilem ve floem bulunurken, yosunlar ve algler gibi bazı basit bitkilerde ksilem ve floem bulunmaz. 

Ksilem

Ksilem, suyu ve çözünmüş mineralleri dolaştıran tüpler ve taşıma hücrelerinden oluşan sistemdir. Bitkilerin, suyu emmelerine yardımcı olacak kökleri vardır. Yapraklara suyu ksilem ile aktarırlar. Ksilem, suyu maksimum hızda hareket ettirmek için uçtan uca bağlanan yapıdır.  Ayrıca ksilemler, destek işlevine de sahiptirler. 
 • Üstüste dizilmiş ölü hücrelerden oluşur. 
 • Hücrelerin yan çeperlerine lignin (odun özü) girmiş ve çeperler kalınlaşmış, hücreler arasındaki enine zarlar ise tamamen erimiştir. Böylece içi boş bir kanal oluşmuştur. 
 • Dar çaplı odun borularına trakeld, geniş çaplılara trake denir. 
 • Su ve suda erimiş mineral maddeleri taşır. 
 • Madde taşınımı hızlıdır. 
 • Madde iletimi, köklerden yapraklara doğru olmak üzere tek yönlüdür. 

Ksilem ve floem arasındaki farklar
Ksilem ve Floem

Floem

Bitkinin dolaşım sisteminde bulunan diğer sistem ise floemdir. Bitkiler, fotosentezin gerçekleştiği yeşil yapraklara sahiptir. Bu şekerler üretildiğinde, enerji için bitkideki her hücreye verilmesi gerekir. Floem hücreleri, bitki tarafından oluşturulan şekerleri ve diğer molekülleri taşıyarak tüm bitki boyunca uçtan uca yerleştirilir. Floem her zaman canlıdır. Ksilem dokusu bir yıl sonra ölür ve sonra yeniden gelişir. Böylece ağaç gövdesindeki halkalar oluşur. 

Floem bitkilerde bulunan canlı hücrelerdir. Floem hücreleri birbirine bağlanarak Floem damarı adı verilen bir yapı oluşturur. Hücre duvarlarının uçları gözenekler oluşturmak üzere parçalanır. Bunlar, çözünmüş şekerlerin ve amino asitlerin , bitkinin ihtiyaç duydukları kısımlarına ulaşmak için tüplerden her iki yönde hareket etmesine izin verir . Tamamlayıcı hücreler floem hücrelerini destekler ve onlara besinleri bitki çevresinde taşımak için ihtiyaç duydukları enerjiyi aktarır. Bu taşıma, translokasyon olarak bilinir.
 • Üstüste dizilmiş canlı hücrelerden oluşur. 
 • Hücrelerin yan çeperlennde kalınlaşma görülmez. Uç uca dizilen hücrelerin aralarındaki çeperler tamamen erimez, kalbur gibi delikli bir hal alır. Bu yüzden kalburlu borular da denir. 
 • Soymuk borularının yanında arkadaş hücreleri bulunur. 
 • Fotosentez sonucu oluşan organik molekülleri ve türevlerini taşır. 
 • Madde taşınımı yavaştır. 
 • Madde illetimi çift yönlüdür. Aminoasitler köklerden yukarı, giikoz ve diğer organik moleküller yapraklardan aşağı doğru taşınır. 1 comments: