Home » , » Ksilem ve Floem

Ksilem ve Floem

Ksilem ve Floem


Ksilem ve floem, odun boruları ve soymuk boruları.

Ksilem


 • Üstüste dizilmiş ölü hücrelerden oluşur. 
 • Hücrelerin yan çeperlerine lignin (odun özü) girmiş ve çeperler kalınlaşmış, hücreler arasındaki enine zarlar ise tamamen erimiştir. Böylece içi boş bir kanal oluşmuştur. 
 • Dar çaplı odun borularına trakeld, geniş çaplılara trake denir. 
 • Su ve suda erimiş mineral maddeleri taşır. 
 • Madde taşınımı hızlıdır. 
 • Madde iletimi, köklerden yapraklara doğru olmak üzere tek yönlüdür. 

Ksilem ve floem arasındaki farklar
Ksilem ve Floem

Floem

 • Üstüste dlzilmiş canlı hücrelerden oluşur. 
 • Hücrelerin yan çeperlennde kalınlaşma görülmez. Uç uca dizilen hücrelerin aralarındaki çeperler tamamen erimez, kalbur gibi delikli bir hal alır. Bu yüzden kalburlu borular da denir. 
 • Soymuk borularının yanında arkadaş hücreleri bulunur. 
 • Fotosentez sonucu oluşan organik molekülleri ve türevlerini taşır. 
 • Madde taşınımı yavaştır. 
 • Madde illetimi çift yönlüdür. Aminoasitler köklerden yukarı, giikoz ve diğer organik moleküller yapraklardan aşağı doğru taşınır. 1 yorum: