Home » , » İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri

İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri

İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri Nelerdir?


İnsanların Yeryüzündeki Dağılışı

İnsanların yeryüzündeki dağılışı iklimin kontrolündedir. Örneğin, Türkiye'de nüfusun en seyrek olduğu yer Tuz Gölü çevresidir. Çünkü burası Türkiye'nin en az yağış alan yeridir.

İnsanların Ekonomik Etkinlikleri

Yağışlı bölgelerde tarım ve hayvancılık faaliyetleri gelişmiştir. Buna bağlı sanayi ve ticari faaliyetler de gelişir.

Yerleşme Tipleri ve Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemesi

  • Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde toplu yerleşmeler
  • Yağışlı bölgelerde dağınık yerleşmeler,
  • Her mevsim yağışlı bölgelerde kırsal kesimdeki konut-larda doğal yapı malzemesi olarak ahşap, kurak bölgelerde ise kerpiç kullanılır. 
İklimin insan üzerindeki etkileri nelerdir
İklimin insan üzerindeki etkilerine örnek ahşap ev

Doğu Karadeniz Bölümü'nde her mevsim yağışlı iklim özellikleri hakim olduğundan kırsal kesimde konutlarda kullanılan doğal yapı malzemesi ahşaptır. Konutlarda kullanılan doğal yapı malzemesi iklim özelliklerine göre şekillenir. Doğu Karadeniz her mevsim yağışlı olduğundan ahşap kullanılır. Mısır, Suriye ve İran'da yapı malzemesi olarak kerpiç kullanılırken, Afganistan'da kerpiç ve taş kullanımı yaygındır

0 comments:

Yorum Gönder