Home » , , » Biyoteknoloji Nedir?

Biyoteknoloji Nedir?

Biyoteknoloji Nedir, Biyoteknolojinin Tanımı


Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojinin özellikleri, Biyoteknoloji örnekleri, Biyoteknoloji mühendisliği.

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında, mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden de yararlanarak, DNA teknolojisini kullanarak, bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan ya da ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünler) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüne verilen isimdir.  Bir başka deyişle, biyolojininbugün geldiği son nokta olan biyoteknoloji; biyoloji, kimya, mühendislik bilimleri, biyokimya gibi bilimlerin kesişim yeridir denilebilir. Biyoteknolojide amaç, bir canlının belirli özelliklerini ortaya çıkaran genetik bilginin bir başka canlıya aktarılmasıdır. Bu şekilde gerçekleştirilen ıslah çalışmalarıyla yüksek verimli ve üstün nitelikli hayvan ve bitkilerin yetiştirilmesi sağlanır. 

Biyoteknolojinin özellikleri
Biyoteknoloji Nedir


Hayvan ıslahında kullanılan başlıca yöntemler, suni tohumlama ve embriyo transferidir. Böylece istenilen özelliklere sahip hayvanlar yetiştirilebilmektedir. Bitki ıslahında ise özellikle iki yöntem kullanılır. Bunlardan birincisi doku kültürüdür. Doku kültürü yöntemi yapay bir besi ortamında, bütün bir bitki, hücre (meristematik hücreler, süspansiyon ve kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları) veya organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki ya da bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi) üretilmesidir. İkinci yöntem ise genetik mühendisliğinin yardımıyla gerçekleşen ve konumuzun ileriki safhalarında göreceğimiz rekombinant DNA teknikleridir. 

Biyoteknolojiden antibiyotik, aşı, interferon, çeşitli pestisitler, bitki ve hayvan üretimi ile zararlı genlerin ayıklanması alanlarında da yararlanılmaktadır. O halde bitki, hayvan ya da mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma elde etmek ya da var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamını biyoteknoloji olarak isimlendirebiliriz. Bu bakımdan, biyoteknolojinin en çok yararlandığı bilim dallarından biri gen mühendisliğidir.


1 comments: